Hoe schoon is het water?

Experimenten

Waterkwaliteit meten: Zwemmen op het Marineterrein

De binnenhaven van het Marineterrein is nog geen officiële zwemlocatie. Wel wordt er al geruime tijd onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit van de binnenhaven.

Sport, bewegen en spel horen bij het Marineterrein en de binnenhaven is een geliefde zwemplek voor recreanten en baantjestrekkers.

Er wordt dus al volop gezwommen maar dat is nog wel op eigen risico. Want door bijvoorbeeld overstort van de riolering kan er E. coli – oftewel poepbacteriën – in het water terechtkomen waar zwemmers ziek van kunnen worden.

Bekijk op ons live dashboard of de waterkwaliteit goed genoeg is om in te zwemmen. Om het groene licht te krijgen voor officiële zwemplek moet de waterkwaliteit twee jaar lang gemeten worden én al die tijd goed zijn.

Sneller testen

Vorig jaar werd met een nieuwe BACTcontrol-sensor elke twee uur een monster van het binnenhavenwater geanalyseerd op E.coli. Een flinke verbetering van de 24 uur die het voorheen kostte om de waterkwaliteit te testen.

Gedurende de testperiode werden resultaten van de nieuwe sensor vergeleken met ‘traditionele’ handmatige metingen. Er werd bij die metingen gekeken naar de hoeveelheid E. coli in het water en de resultaten van beide methoden kwamen grotendeels overeen.

Weinig verontreiniging

Omdat gebleken is dat er weinig verontreiniging met de poepbacterie in het water van de binnenhaven is, en de waterkwaliteit dus goed is, is besloten om de test met de BACTcontrol-sensor ergens anders voort te zetten. Het water op het Marineterrein blijft handmatig gecontroleerd worden op E. coli, zowel routinematig als wanneer er sprake is van overstort vanuit de riolering.

 

Wat ligt er op de bodem van de binnenhaven?

Wat ligt er op de bodem van de binnenhaven?

De bodem is door de eeuwen heen vervuild geraakt met zware metalen en olieresten. Als de bodem wordt omgewoeld, kunnen deze stoffen vrijkomen. Dat zal niet snel gebeuren als er wordt gezwommen, want de bodem ligt op 3 tot 4 meter diepte, maar wel als er veel schepen varen. Daarom is de binnenhaven door een ‘boardwalk’ afgeschermd voor varend verkeer. In de toekomst kan de bodem bedekt worden met een schone laag zand, zodat het vuile slib minder snel in het water komt.

Wat leeft er in het water?

Het Marineterrein is jarenlang afgesloten geweest, ook voor biologen en ecologen. Daardoor weten we nog niet veel over de natuur op het land en in het water. Wat we wel weten is dat de hoge stenen wallen weinig kansen bieden voor waterplanten en vissen om zich te nestelen. Het is zinvol om in de binnenhaven alternatieve leefomgevingen te creëren, want een goed ecosysteem is de beste manier om helder en schoon water te krijgen.

Het onderzoek met de BACTcontrol-sensor is een samenwerking tussen KWR, Waternet, MicroLAN en Bureau Marineterrein. Eerdere onderzoeken werden uitgevoerd door Deltares, Biotrack, Waternet, Sanitas Water en Sensemakers in opdracht van de gemeente Amsterdam en Bureau Marineterrein.

De kennis die is verzameld over nieuwe meetmethoden en het opsporen van vervuiling wordt gedeeld met andere gemeenten en instellingen, zodat ook elders de waterkwaliteit kan verbeteren.

 

Externe partners

Meer over Waterkwaliteit meten

 1. Meet-up waterkwaliteit: verbeteren meetmethoden

  Tijdens Wereldwaterdag organiseert Bureau Marineterrein een meet-up over slimmere methoden voor het meten van waterkwaliteit; belangrijk voor alle steden met open water....

  agenda 22 maart 2018
 2. Meet-up waterkwaliteit: verbeteren meetmethoden

  Tijdens Wereldwaterdag, 22 maart, organiseert Bureau Marineterrein een meet-up over slimmere methodes voor het meten van waterkwaliteit. Belangrijk voor alle steden met open water. Meld je nu...

  nieuws 12 juni 2016
 3. Onderzoek waterkwaliteit uitgebreid

  Zwemmen in de binnenhaven is op eigen risico; het water is niet altijd even schoon en er is geen toezicht. Wel vindt uitgebreid onderzoek plaats naar de waterkwaliteit....

  nieuws 12 juni 2016
 4. Boei meet waterkwaliteit

  Niet schrikken als je een groot geel Lego-hoofd in de haven van Marineterrein Amsterdam ziet dobberen. Het is een boei die de waterkwaliteit meet....

  nieuws 12 juni 2016
 5. Informatie voor zwemmers

  ...binnenhaven is op eigen risico. Voor je het water in gaat om een baantje te trekken, is het dus goed om te weten hoe het gesteld is met de waterkwaliteit....

  nieuws 12 juni 2016
 6. Hoe schoon is het water?

  ...springen 3000 zwemmers het water in voor Amsterdam City Swim. Maar hoe schoon is het water eigenlijk? Op het Marineterrein testen we nieuwe meettechnieken uit om de waterkwaliteit te verbeteren....

  nieuws 12 juni 2016