Boei meet waterkwaliteit

Nieuws
MTA_17_1024_waterbuoy tewaterlating

Niet schrikken als je een groot geel Lego-hoofd in de haven van Marineterrein Amsterdam ziet dobberen. Het is een boei die de waterkwaliteit meet.

Niet schrikken als je een groot geel Lego-hoofd in de haven van het Marineterrein Amsterdam ziet dobberen. Het is een boei die de waterkwaliteit meet.

Sport en beweging hoort bij de gezonde stad en bij het Marineterrein. Daarom is in 2016 gestart met een eerste verkenning naar de zwemmogelijkheden in de binnenhaven. Voor de haven een officiële zwemplek kan worden, is er nog een lange procedure te doorlopen. Hiervoor is het onder meer nodig om veel data te verzamelen, naast de maandelijkse metingen van Waternet. Zodoende heeft Sensemakers op uitnodiging van Bureau Marineterrein Amsterdam een meetboei ontworpen. Het Lego-hoofd is het eerste werkende prototype en is gemaakt bij Makerversity, door de mensen van Sensemakers.

Wie zijn Sensemakers?

Sensemakers is een groep techneuten die maandelijks bijeenkomt bij Makerversity op het Marineterrein om kennis uit te wisselen over het ‘Internet of Things’. Omdat ieder zijn of haar eigen specialisme heeft, is het gezamenlijk doorlopen van het totale ontwerpproces (van idee tot product) erg leerzaam. Waar de een veel kennis heeft van elektronica, is een ander goed in software schrijven en weer een ander in design.

Stap 1: temperatuur en stroming meten

De eerste versie van de boei start met het meten van de watertemperatuur en de stroming. De waarden worden doorgegeven via LoRa, een recent ontwikkeld draadloos netwerk waarmee Amsterdam aardig vooroploopt. Op internet (of via een webapp voor je mobiele telefoon) kan vervolgens iedereen zien of het water warm genoeg is om lekker in te zwemmen. De boei werkt op zonne-energie.

Stap 2: zuurgraad en zuurstofgehalte meten

De komende maanden krijgt de boei extra sensoren. Hiermee krijgen we steeds meer inzicht in het verloop van watereigenschappen zoals zuurgraad en de hoeveelheid zuurstof in het water. In overleg met specialisten van Waternet en waterschappen worden de metingen geanalyseerd en met officiële metingen vergeleken.

Extra doel: data delen

Een belangrijk extra doel van het project is ook om meer kennis over waterkwaliteit te delen. In Nederland hebben we goede waterbedrijven en waterschappen, maar in veel delen van de wereld is dat minder goed geregeld. Zowel met scholen als met ‘citizen science’-initiatieven, wordt gekeken hoe we gegevens kunnen verzamelen die ons een betere kijk geven op wat er in ons water gebeurt. Belangrijk voor het project is ook om de kosten van gebruikte onderdelen heel laag te houden. Anders wordt het al snel te duur om het op meer plekken in de wereld in te zetten.

Volg de boei!

Wie baantjes wil trekken in de haven, doet dat op eigen risico. Om een betere afweging te kunnen maken wat betreft watertemperatuur en -kwaliteit, is het goed om eerst te kijken wat de data je vertellen. Meer info vind je hier.