Onderzoek waterkwaliteit uitgebreid

Nieuws
MTA_17_1024_waterkwaliteit_metingen

Zwemmen in de binnenhaven is op eigen risico; het water is niet altijd even schoon en er is geen toezicht. Wel vindt uitgebreid onderzoek plaats naar de waterkwaliteit.

Bewegen wordt steeds belangrijker en baantjes zwemmen is een van de beste manieren om je conditie te verbeteren en te werken aan je techniek. De binnenhaven van Marineterrein Amsterdam zou hiervoor een prima plek kunnen zijn. Maar is het water wel schoon genoeg? Onderzoek zal uitwijzen of zwemmen hier een aanrader is.

Zwemmen op eigen risico

Wie nu het water in duikt, doet dat op eigen risico. Uit vooronderzoek blijkt dat het water soms te veel bacteriën bevat. Dit komt vooral voor na zware regenval en bij warm weer. Het kost nu een paar dagen om dit te meten. Maar zou je het sneller kunnen meten, of beter kunnen bepalen wat de bronnen van de vervuiling zijn?

Nieuwe meetmethodes

Nu kost een klassieke meting met watermonsters die op kweek worden gezet nog een paar dagen. Dat is een goede methode, maar wel een onpraktische. Daarom wordt er nu geëxperimenteerd met innovatieve meetmethodes die veel sneller werken. Gedurende de hele zomer worden additionele metingen gedaan met nieuwe meetmethodes, parallel aan de klassieke metingen. Het gaat om:

  • geautomatiseerde metingen van samples on site met biotrack. Dit is een geavanceerde methode waarmee je snel en vaak waterkwaliteit kunt meten;
  • het op drie locaties meten van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) van het water door Waternet. Hierbij wordt de stroming van het water gemeten, zodat bij een piek van vervuiling teruggerekend kan worden waar die vandaan kwam;
  • het na forse regenval nemen en onderzoeken van handmatige watersamples op meerdere locaties, om dat terugrekenen beter te kunnen doen.

Early-warningsysteem

Het doel van het onderzoek is tweeledig. We willen vaststellen of de klassieke en de nieuwe meetmethode dezelfde resultaten geven. Als dat zo is, is het denkbaar dat zwemmers via een early-warningsysteem tijdig gewaarschuwd worden. Maar nog beter is het als we zo de bronnen van de vervuiling kunnen ontdekken en die aan kunnen pakken: voorkomen is beter dan waarschuwen.

De tweewekelijkse metingen met watermonsters blijven overigens gewoon doorgaan; de nieuwe techniek loopt dus parallel aan de klassieke techniek.

Onderzoek in opdracht van:

  • Gemeente Amsterdam
  • Marineterrein Amsterdam
  • Deltares
  • Waternet
  • Biotrack