IMG_2245

Leren

Op zoek naar oplossingen voor stedelijke uitdagingen

Eeuwenlang was het Marineterrein afgesloten van de stad, sinds 2015 staat de poort open voor publiek. Hier, in het hart van de stad, bedenken en testen bedrijven, wetenschappers, creatieven en studenten oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Oplossingen die hard nodig zijn voor uitdagingen in Amsterdam en andere steden, zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid en leefbaarheid van een steeds drukkere stad.

Waar in het begin nog maar weinig Amsterdammers de ingang van het Marineterrein wisten te vinden, is het in de afgelopen jaren een geliefd stuk stad geworden. We kregen te maken met onhandelbare drukte in de zomer, leerden onze bezoekers en hun verhalen kennen en liepen tegen wet- en regelgeving aan die experimenteren soms lastig maakt.

Altijd blijven leren

Het Marineterrein is daardoor gegroeid van een technologisch innovatiedistrict met vooral startups naar een divers collectief van bedrijven en onderwijsinstellingen. Door een mix van technologie, kunst, wetenschap en onderwijs ontstaan de meest onverwachte oplossingen en ideeën. Door te leven en werken op het Marineterrein ontstaat de beste testomgeving voor deze oplossingen en leren we elke dag meer.

Wil je ook meedoen?

Dat kan! De kantoorruimtes op het terrein hebben een flinke wachtlijst, maar er zijn meer manieren om mee te leren, denken en doen:

Heb jij een goed idee, product of oplossing die je wilt testen? Meld dan je experiment aan.

Word vrijwilliger in het groenteam