Luchtfoto-Siebe-Swart

Straks

Een innovatieve stadswijk

Het Marineterrein is een uniek gebied. De maritieme geschiedenis, zijn groene karakter, het prachtige uitzicht, de centrale ligging en de ambitie van Rijk en gemeente: iedereen is het erover eens dat deze unieke plek geen doorsnee woonwijk of kantorengebied mag worden.

Nieuwe stappen richting de toekomst van het Marineterrein

In de Principenota staat dat het Marineterrein wordt ontwikkeld tot stedelijk innovatiegebied waar innovaties worden bedacht, getest en toegepast en waar gewerkt, geleerd, geleefd wordt terwijl interactie en ontmoeting centraal staan.

In de Projectnota staat op hoofdlijnen uitgewerkt hoe dit stap voor stap verder vorm krijgt en wat de uitgangspunten zijn voor de ontwikkeling van het Marineterrein.

Het gaat om de bouw van ongeveer 800 woningen, een groter stadspark aan het water en meer ruimte voor kennisinstellingen en innovatieve bedrijven. Dit is mogelijk door vervanging van de kazerne van Defensie door een nieuwe, compacte kazerne die minder ruimte inneemt.

Op 9 november 2023 stelde het college van burgemeesters en wethouders de projectnota vast met een aanvullende opdracht.

 

MTA_kade west

Lees meer over de ontwikkelingen op de lange termijn op de website van de gemeente Amsterdam.

Wil je ook iets testen op het Marineterrein?

Op het Marineterrein worden innovatieve oplossingen voor stedelijke uitdagingen bedacht, getest en toegepast. Heb jij een plek in de stad nodig om een idee of product te testen? Meld dan je experiment aan.

Summer-Camp-2019
Meld je experiment aan