Luchtfoto-Siebe-Swart

Straks

Een innovatieve stadswijk

Het Marineterrein is een uniek gebied. De maritieme geschiedenis, haar groene karakter, het prachtige uitzicht, de centrale ligging en de ambitie van Rijk en gemeente: iedereen is het erover eens dat deze unieke plek geen doorsnee woonwijk of kantorengebied mag worden.

In de Principenota staat dat het Marineterrein wordt ontwikkeld tot stedelijk innovatiegebied waar innovaties worden bedacht, getest en toegepast en waar gewerkt, geleerd, geleefd wordt terwijl interactie en ontmoeting centraal staan.

Bureau Marineterrein werkt als curator aan het behoud van de identiteit van het gebied en geeft richting aan de ontwikkeling ervan.

MTA_kade west

Lees meer over de ontwikkelingen op de lange termijn op de website van de gemeente Amsterdam.

Wil je ook iets testen op het Marineterrein?

Op het Marineterrein worden innovatieve oplossingen voor stedelijke uitdagingen bedacht, getest en toegepast. Heb jij een goed idee, product of oplossing die je wilt testen? Meld dan je experiment aan.

Summer-Camp-2019
Meld je experiment aan