Meet-up: Wonen op het Marineterrein

Agenda

Verstedelijking en klimaatverandering hebben grote gevolgen voor de manier waarop we leven en wonen. Welke innovatieve, tijdelijke woonvormen bieden oplossingen? En kunnen we die uit gaan testen op het Marineterrein?

Meet-up: Wonen op het Marineterrein

  • 19 juni 2018, van 18.30 – 21.30 uur (inloop 18.00 uur)
  • Locatie: Marineterrein Amsterdam, Bovenzaal IJsfontein (gebouw 024)
  • Aanmelden: aanmelden@marineterrein.nl o.v.v. meet-up: Wonen op het Marineterrein, op 19 juni 2018

Het Marineterrein wordt een toekomstbestendig stadskwartier waar oplossingen worden bedacht, getest en toegepast voor leren, werken en wonen in de stad. Dat is belangrijk want ruimtegebrek, gentrificatie en klimaatverandering hebben vandaag de dag grote gevolgen voor het leven en wonen in de stad. Hoe kunnen we wonen in onze steden betaalbaar houden? Welke innovatieve woonvormen bieden een oplossing? En kunnen we die uittesten op het Marineterrein?

Inspiratie

Op dinsdag 19 juni 2018 organiseert Bureau Marineterrein Amsterdam een meet-up over tijdelijke, innovatieve woonvormen. Korte keynotes met inspirerende toekomstscenario’s worden verzorgd door onder anderen Charles Landry (stedelijke vernieuwing), Farid Tabarki (trendwatcher), Lennart Graaff (ontwikkeling), Pieter Stoutjesdijk (maker), Helly Scholten (Dutch Greenhouse) en Annemiek Rijckenberg (R-link onderzoek). Vervolgens gaan de aanwezigen in groepen aan de slag met onderwerpen als duurzaam ontwerp, woon-werkcombinaties en nieuwe sociale woonconcepten.

Doel

Het doel van de avond is om nieuwe ideeën te bedenken die een oplossing vormen voor de uitdagingen van wonen in de stad anno nu. Het beste idee willen we daadwerkelijk gaan uittesten op het Marineterrein. Wonen is immers net als leren en werken een belangrijk onderwerp voor het Marineterrein.

Meet-ups

Bureau Marineterrein Amsterdam, het projectbureau dat in opdracht van Rijk en gemeente het terrein ontwikkelt, organiseert met regelmaat meet-ups rondom onderwerpen als leren, mobiliteit, water, gezondheid en wonen.