Data Dilemma's: De Voedseltransitie

Agenda
https___cdn.evbuc.com_images_751253069_198393643794_1_original
027w

Ook de voedseltransitie brengt data dilemma's met zich mee. Een van de duurzame ambities in de Metropoolregio Amsterdam is bijvoorbeeld een lokale, transparante voedselketen.

Maar; wat is lokaal? Wat is duurzaam?En hoe gaan we om met data in de voedselketen? Er zullen deze middag sprekers aan het woord komen die vanuit verschillende invalshoeken naar data en voedsel kijken.

Kees-Willem Rademakers, docent en onderzoeker aan de HvA, en Jan Wester, directeur BDVC en kwartiermaker DVC Agri&Food, trappen deze editie van Data Dilemma’s af. Kees-Willem zal ons meenemen in de dilemma’s waar je bij het inkoopbeleid tegen aan loopt en Jan voegt daar dilemma’s rond leveringszekerheid en voedselveiligheid aan toe en bespreken we hoe de Agrifood Data Common daar bij kan helpen.

Lenno Munnikes, directeur-bestuurder van de Flevo Campus, houdt zich al lang bezig met het onderwerp voedsel. Een van de projecten  is De Supermarkt van de Toekomst, waarbij gekeken wordt hoe er meer lokale producten in de supermarkt kunnen komen. Maar wat betekent lokaal? En is lokaal ook echt duurzamer en gezonder?

Leen, een ecoloog en data-analist bij Metabolic’s Agrifood-team,  neemt ons mee op een reis van productportfolio tot milieu-impact tot daadwerkelijke actie. Leen stuit op inhoudelijke dilemma’s rond de invloed van de teeltlocaties op de milieueffecten ervan en de conflicten tussen verschillende duurzaamheidsaspecten zoals klimaat, landgebruik en waterverbruik. Dit maakt de weg naar een goed advies complex, maar buitengewoon boeiend.

Tijden

15:30 tot 18:00 uur