AMS Institute

Collectief
AMS Institute
027w

Open innovatie voor stedelijke uitdagingen

Steden worden steeds drukker en staan voor ingewikkelde vraagstukken op het gebied van onder andere mobiliteit, woningbouw en energie.

AMS Institute is een gezamenlijk onderzoeksinstituut van de vooraanstaande universiteiten Wageningen University & Research (WUR), TU Delft, en Massachusetts Institute of Technology (MIT). Gevestigd op het Amsterdamse Marineterrein en nauw samenwerkend met de stad Amsterdam werkt AMS Institute aan oplossingen voor de uitdagingen waarvoor de Metropoolregio Amsterdam staat. Onderzoekers, studenten, ontwerpers en ondernemers werken samen met belanghebbenden en bewoners om oplossingen te testen, te ontwikkelen en te implementeren in Amsterdam en steden wereldwijd. De stad is het testgebied, waarbij bewoners als testers, gebruikers en medeontwikkelaars deel uitmaken van het onderzoek.

Onderwijs, onderzoek & innovatie en ondernemerschap

Met meer dan 1000 publieke en private partners werkt AMS Institute aan baanbrekend onderzoek en innovatie, biedt het onderwijs aan masterstudenten en stedelijke professionals en stimuleert het start-ups om duurzame en leefbare stedelijke omgevingen te creëren die zowel de samenleving als de economie ten goede komen. AMS Institute behandelt kritieke thema’s zoals mobiliteit, energie, digitalisering, klimaatbestendigheid, circulariteit en voedsel.

MSc MADE

De master Metropolitan Analysis Design & Engineering (MSc MADE) richt zich op steden en grootstedelijke regio’s die worden geconfronteerd met uitdagingen die te maken hebben met duurzaamheid en kwaliteit van leven. MSc MADE brengt in Amsterdam, op het Marineterrein, multidisciplinaire teams van studenten samen. Ze pakken vraagstukken aan op het gebied van mobiliteit en logistiek, water- en afvalbeheer, energie en voedselzekerheid, wonen en welzijn. MSc MADE heeft tot doel vernieuwend onderwijs aan te bieden en interdisciplinaire ingenieurs af te leveren die zowel een theoretische basis hebben als praktische vaardigheden waarmee zij complexe uitdagingen van steden kunnen oplossen. De tweejarige masteropleiding wordt aangeboden als joint degree programma van Wageningen University & Research en TU Delft en wordt gehost door AMS Institute.

MSc MADE (Metropolitan Analysis, Design & Engineering)

Meer over AMS Institute

  1. De natuur op je dak

    Steden krijgen steeds vaker te maken met uitdagingen die duurzaamheid en leefbaarheid onder druk zetten. Water- en voedseltekorten, een afname van natuurlijke leefgebieden en hittestress zijn er daar een paar van.

    experimenten