In de Buitenbroedplaats worden jonge kunstenaars, die werken op het snijvlak van kunst en wetenschap, aangemoedigd en uitgedaagd om de dialoog met de ontwikkelingen op het Marineterrein aan te gaan. De kop van het Marineterrein vormt het decor van de Buitenbroedplaats. Dit stukje van het terrein – pal naast de voormalige schietbaan die nu in gebruik is als expositieruimte – wordt opnieuw ingericht, naar een ontwerp van New Grounds. Ook de gevel van de schietbaan, die nu nog onder de graffiti zit, wordt door New Grounds vergroend.

Open call

De eerste twee werken van de Buitenbroedplaats zijn vanaf medio juni 2021 te zien en zijn gemaakt door de winnaars van de eerder uitgeschreven open call. Jonge kunstenaars werden opgeroepen om een oplossing te vinden voor ‘de stad in transitie’. Marijn Roos Lindgreen is één van de winnaars. 147 kg is de titel van de sculpturale installatie van Marijn Roos Lindgreen, gemaakt van 147 kg paraffine. De was, die gemakkelijk smelt door warmte, zal tijdens de expositie een aantal keer in een andere vorm transformeren, zonder dat daarbij verlies van materiaal optreedt.

De jury schrijft:
‘We hebben veel waardering voor de esthetiek en fluïditeit van het werk. Het is een fata morgana-achtig experiment dat uitdrukking geeft aan het belang van circulariteit door een toekomstige bebouwing voor te spiegelen, die verdwijnt en weer terugkomt.’

Het kunstwerk 147 kg is vanaf vrijdag 11 juni tot en met woensdag 7 juli 2021 voor publiek te zien in de Buitenbroedplaats. De opening vindt plaats op 24 juni.