Start informatie- en reactieronde

Nieuws
Website_Nieuws1

Op 18 juli 2017 heeft het college van B en W van de gemeente Amsterdam het principebesluit over Marineterrein Amsterdam genomen en kennisgenomen van de principenota. Tot eind september kunnen belangstellenden op de principenota reageren.

Op 18 juli 2017 heeft het college van B en W van de gemeente Amsterdam het principebesluit over Marineterrein Amsterdam genomen en kennisgenomen van de principenota. Met het principebesluit start de tweede fase van de ruimtelijke plan- en besluitvorming: de haalbaarheidsfase. Tot eind september 2017, met focus op de periode na de vakantie (eind augustus – eind september), vindt een informatieronde over de principenota plaats en kunnen belangstellenden hierop reageren. Deze reacties worden betrokken bij de nadere uitwerking van de principenota in de projectnota en de nota van uitgangspunten.