Plannen voor de toekomst

Nieuws
BeemFlights-Marineterrein2023-09

Op 19 september nam het college van burgemeester en wethouders een belangrijk besluit over het Marineterrein. Ze stemden in met plannen over de toekomst van dit gebied.

Dit is er besloten

De bouw van ongeveer 800 woningen, een uitbreiding van het stadspark aan het water en meer ruimte voor kennisinstellingen en innovatieve bedrijven. Dit is mogelijk omdat Defensie een compactere, moderne kazerne gaat bouwen.

Er komen woningen voor alle inkomensgroepen. Het stadspark wordt groter, je kan straks dus nog steeds genieten van het groen, zwemmen, sporten of om op een terrasje te zitten. Het nieuwe sportveld van Defensie kan straks ook door stadsbewoners gebruikt worden.

Voor vernieuwers, denkers en makers

Innovatie is al sinds 2013 het kernwoord voor het Marineterrein. Hier werken vernieuwers, denkers en makers samen aan oplossingen voor een betere stad. En met de nieuwe ontwikkelingen wordt het een nog betere plek om deze oplossingen direct te testen. De samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen is een succes. Alle reden om hiermee door te gaan!

Groen, gemeenschap en defensie

Na feedback van de gemeenschap zijn een paar aanpassingen gedaan. Zo komt er meer groen bij en zijn er duidelijke limieten gesteld aan de bouw. In november 2023 zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over deze plannen. Daarna begint de ontwerpfase, waarbij nauw wordt samengewerkt met de gemeenschap.