Plan- en besluitvorming Marineterrein wordt hervat

Nieuws
Luchtfoto-Siebe-Swart

De gemeente Amsterdam hervat het plan- en besluitvormingsproces van Marineterrein Amsterdam. In de fase die nu aanbreekt gaat het om het aanscherpen van de uitgangspunten. Zowel de community als omwonenden van het Marineterrein worden deze zomer geraadpleegd. In het najaar wordt vervolgens de zogeheten nota van uitgangspunten voorgelegd ter inspraak. 

In maart 2020 hebben gemeente Amsterdam en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt over de omvang en locatie van de toekomstige kazerne. Nu hier duidelijkheid over is gaat het plan- en besluitvormingsproces voor het hele Marineterrein Amsterdam ook weer verder.

Dit proces kent vier fasen: Verkenning, haalbaarheid, ontwerp en uitvoering. De eerste fase, die leidde tot een principebesluit, vond plaats in 2017. De tweede fase, waarin de ambitie en de uitgangspunten voor het Marineterrein worden beschreven, wordt nu weer hervat. Rijk en gemeente gaan hiervoor een vernieuwde nota van uitgangspunten opstellen, aangepast aan de nieuwe situatie. 

Rolverdeling Marineterrein Amsterdam

  • Het Rijk is eigenaar van het gehele Marineterrein.
  • Bureau Marineterrein Amsterdam initieert en begeleidt de tijdelijke en richtinggevende ontwikkelingen.
  • De gemeente Amsterdam begeleidt de plan- en besluitvorming voor de definitieve ontwikkelingen.

Actieve rol voor omgeving

Voor de tweede fase is in 2017 al een uitgebreide consultatieronde geweest met de omgeving. Ook heeft de buurt in verschillende bijeenkomsten belangrijke thema’s benoemd voor de toekomstige ontwikkeling van het Marineterrein. Om het hele plaatje nu compleet te krijgen wordt de buurt en de community van het Marineterrein in de zomer van 2020 opnieuw geraadpleegd. Dit proces loopt door tot ruim ná de zomervakantie. Daarna wordt de nota gemaakt. In het najaar geeft de gemeente de nota vrij ter inspraak voor álle Amsterdammers. Vervolgens wordt de nota van uitgangspunten onderdeel van de projectnota en bestuurlijk door de gemeente vastgesteld. Dan is fase 2 afgerond en start fase 3, de ontwerpfase. Ook dan staat weer een participatietraject gepland voor betrokken partijen.

Blijf op de hoogte
Er breekt dus een nieuw tijdperk aan voor het Marineterrein. Wil je op de hoogte blijven? Meer informatie over het plan- en besluitvormingsproces van het Marineterrein wordt bekend gemaakt op www.amsterdam.nl/projecten/marineterrein