Oorzaak watervervuiling gevonden

Nieuws
MTA_17_1024_waterkwaliteit_metingen

Goed nieuws: bij stevige regenval vervuilt het water. Goed nieuws? Ja, want pas als je weet wat de oorzaak van de vervuiling is, kun je er iets aan doen.

Afgelopen maanden is er aanvullend onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit in de binnenhaven van Marineterrein Amsterdam. Er is nu bewijs dat bij stevige regenval het aantal bacteriën in het water omhoogschiet. En dat is goed nieuws. Goed nieuws? Ja, want als je weet wat de oorzaak van de vervuiling is, kun je maatregelen nemen.

De tussenresultaten van het onderzoek laten zien dat alleen na stortbuien veel meer bacteriën in het water zitten dan daarvoor. Na een paar dagen zijn de waardes weer normaal. Dat betekent dat tijdens die plensbuien het teveel aan – vervuild – water uit de riolen in het oppervlaktewater terechtkomt. Dus is overstort de oorzaak van de vervuiling.

Toekomstige zwemlocatie?

Het onderzoek wordt de komende tijd voortgezet om de precieze bron van overstort te achterhalen. Daarbij speelt de stroming van het water een belangrijke rol. Als de bron bekend is, kunnen er maatregelen genomen worden. Te denken valt aan het verleggen van de overstorten of het tijdelijk afsluiten van de binnenhaven. Als dat is gebeurd, en de metingen geen pieken meer laten zien bij zware regenval, is een belangrijke stap gezet om van de binnenhaven van het Marineterrein een officiële zwemlocatie te kunnen maken. En dat is weer goed nieuws voor sportliefhebbers in de buurt van het Marineterrein.

Onderzoek

Op Marineterrein Amsterdam worden oplossingen bedacht, getest en toegepast voor grootstedelijke vraagstukken, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit en het bevorderen van beweging. Het onderzoek naar de waterkwaliteit in de binnenhaven van het Marineterrein maakt hier deel van uit. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van gemeente Amsterdam, met en door: