Nieuw op Marineterrein Amsterdam: itorium

Nieuws
itorium_virtual classroom

een online platform dat specifiek gericht is op onderwijs en interactie.

Na een jaar van online onderwijs is duidelijk geworden dat er niks gaat boven de leerervaring in het klaslokaal. Toch zitten er ook voordelen aan digitaal lesgeven. itorium – het nieuwe communitylid van Marineterrein Amsterdam – brengt het beste van beide werelden samen op een online platform dat specifiek gericht is op onderwijs en interactie.

Zoom, Teams, Google Meet, het zijn prima platformen voor vergaderen maar niet ideaal voor online onderwijs. ‘Het is roeien met die riemen die je hebt’, zegt itorium-oprichter Roel Bellinga (29). ‘Maar in plaats van de lessen aan te passen aan de technologie, moeten we de technologie aanpassen om zo goed mogelijk les te kunnen geven. Dat is een radicaal andere denkwijze en daar hoort een radicaal ander platform bij.’ 

Virtueel klaslokaal
Dat platform is itorium en het gaat na jaren van voorbereiding binnenkort de laatste testfase in. itorium is bedacht met als uitgangspunt dat technologie ondersteunend moet zijn aan het lesgeven. ‘Bovenal moet itorium het online onderwijs vergemakkelijken’, zegt Roel. ‘Een docent moet zich niet bezighouden met allerlei technische moeilijkheden maar met lesgeven, en leerlingen moeten zich kunnen concentreren op de lesstof. In itorium staat de docent daarom in een virtual classroom en maakt gebruik van augmented reality (AR) of projecties om de inhoud van de les te verduidelijken.’ 

Technologie ondersteunt
Een docent hoeft dus niet meer voor een webcam te zitten maar kan, net zoals in een echt klaslokaal, rondlopen en dingen aanwijzen. Allemaal volledig geautomatiseerd. Roel: ‘Hiermee nemen we de technologische barrière van het online lesgeven weg en krijgt de technologie juist een aanvullende functie. Tijdens een biologieles kunnen we met AR bijvoorbeeld een skelet tonen, bepaalde delen uitlichten of inzoomen. Door dit soort lesonderdelen te automatiseren hoeft de docent zich niet bezig te houden met de technische kant van de les en kan zich volledig richten op de kennisoverdracht.’

Oprichter van itorium Roel Bellinga

Interactief
‘Een ander belangrijk onderdeel van onderwijs, en online waarschijnlijk het grootste gemis, is interactie’, gaat Roel verder. ‘In de klas of collegezaal kan je even snel iets aan je docent of buurman vragen als je iets hebt gemist of iets niet begrijpt. Dat werkt online niet soepel. Tijdens een les op itorium kan je gekoppeld worden aan een klasgenoot zodat je ook tijdens de les kort kan overleggen. En de docent moet op termijn vanuit de virtual classroom iemand met een vraag de beurt kunnen geven door simpelweg naar die persoon op een scherm te wijzen zodat ook die technologische barrière geslecht wordt. Daarnaast is er de mogelijkheid om voor aanvang van de les alvast met klasgenoten over de stof te praten, zodat je goed voorbereid in de les komt. Dat levert een effectievere leerervaring op dan “koud” vanuit je woonkamer de les in te gaan.’ 

Wereldwijd toegankelijk
Met itorium wil Roel ook kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor iedereen toegankelijk maken. Een college bij een prestigieuze universiteit als Harvard is maar voor weinigen weggelegd, maar als een Harvard-docent in de virtual classroom een college opneemt is dit voor iedereen ter wereld beschikbaar. ‘Een database van dit soort colleges maakt het mogelijk dat scholen en universiteiten waar dan ook goede en inspirerende lessen met studenten kunnen delen. Bovendien hoeven gastdocenten niet meer voor een enkel college ingevlogen te worden en halen we op deze manier wat druk weg bij toch al overvolle universiteiten en collegezalen.’ 

Complementair
Natuurlijk moet fysiek onderwijs de norm zijn, vindt Roel. Maar het kan niet altijd en het is ook niet altijd nodig. ‘Samenwerken en elkaar ontmoeten blijft enorm belangrijk. Maar het scheelt enorm veel reisbewegingen, tijd en ruimte als studenten of cursisten niet voor elke les naar een fysieke locatie hoeven te gaan. Online onderwijs biedt hierbij uitkomst, maar binnenkort zal men geen genoegen meer nemen met de huidige beperkte vorm van digitale lessen. Studeren is geweldig en de inhoud vaak fascinerend, maar de opzet is ouderwets. Met itorium benutten we de technologische mogelijkheden om online onderwijs naar een hoger plan te tillen en complementair te laten zijn aan fysiek onderwijs in plaats van dat het een beperkte versie ervan is. We kijken vol vertrouwen uit naar de testfase die binnenkort van start gaat.’

Tekst: Sjoerd Ponstein