Muur Marineterrein is nu een gemeentelijk monument

Nieuws
25_07_18 MT Defensie Gebouwen

De historische muur langs het Marineterrein aan de Kattenburgerstraat is een gemeentelijk monument geworden.

Het Marineterrein – indertijd scheepswerf van de Admiraliteit, later de Amsterdamse kazerne van Defensie – is altijd een beveiligde enclave in de stad geweest. Aan de ene kant beschermd door water, aan de andere kant afgesloten door een hoge muur: een beeldbepalend bouwwerk in de Kattenburgerstraat.

Littekens

De muur zit vol ‘littekens’: reparaties, dichtgemetselde poorten, sporen van honderden jaren gebruik en hergebruik. Hier waren de werkplaatsen, smederijen en opslagplaatsen van de scheepswerf. De oudste delen stammen waarschijnlijk nog uit de zeventiende eeuw. Andere gedeelten zijn gebouwd in de achttiende en negentiende eeuw. 

Maritieme geschiedenis

Wethouder Alexander Scholtes, verantwoordelijk voor monumenten en erfgoed, is enthousiast over de monumentale status die de muur nu heeft: “De muur hoort onmiskenbaar bij het straatbeeld van de Kattenburgerstraat en is een belangrijk onderdeel van de lange maritieme geschiedenis van onze stad. Door de monumentale status kunnen we deze waardevolle erfenis bewaren voor toekomstige generaties.”

Rekening houden met de toekomst

Het Marineterrein transformeert stapsgewijs naar een toekomstbestendige stadswijk en innovatief ecosysteem. Momenteel vinden er ontwikkelingen plaats die richting geven aan deze nieuwe toekomst. De fysieke ontwikkeling  zal in een later stadium plaatsvinden. Daarbij hoort ook het toegankelijk maken van het gebied door een extra toegang vanaf de Kattenburgerstraat. Bij het toekennen van de monumentale status aan de muur is hiermee rekening gehouden. 

Podcast over de muur

Beluister hier de podcast die radiomaker Andrea van Pol maakte over de muur van het Marineterrein. Speciale gast in de podcast is erfgoedarchitect Job Roos. Welke betekenis heeft de muur nu het gebied zich deels heeft geopend? Biedt de muur kansen of is het een obstakel?