Experts verkennen oplossingen voor afvalprobleem

Nieuws
IMG_6798

Een eerste stap in een langer traject van oplossingen zoeken voor de afvalproblematiek op het Marineterrein.

Hoe gaan we om met de toenemende afvalstromen in de stad? Op Marineterrein Amsterdam kwam een groep experts bij elkaar om tijdens een zogeheten designsprint samen naar oplossingen te zoeken. ‘Een afvalprobleem is voor een groot deel een logistiek probleem.’  

Het Marineterrein is een gebied met veel bedrijvigheid: onderwijsinstellingen, bedrijven, horeca en in de zomer een volle Voorwerf met zonnebaders en zwemmers. Veel mensen bezoeken dagelijks het terrein en veel mensen betekent veel afval. Welke problemen levert dat op en hoe kunnen we die zo efficiënt en circulair mogelijk oplossen? Met die vraag in gedachten trok een groep deskundigen van de gemeente Amsterdam, Defensie en private organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid over het Marineterrein.

Gebruikelijke problemen
De bevindingen op de relatief kleine schaal van het terrein stroken met de uitdagingen waarmee steden zich op grotere schaal geconfronteerd zien: veel bedrijfsafval, weinig scheiding van soorten afval, zwerfafval, hondenpoep en peuken in het gras en veel recreatieafval bij warm weer. 

Tweestrijd
Daar komt bij dat het ophalen van al dat afval altijd een kwestie van hinken op twee gedachten is, weet Michael van den Beld, werkzaam bij de afdeling Afval en grondstoffen van de gemeente Amsterdam en een van de deelnemers aan de designsprint. ‘Het doel is om afval zo efficiënt mogelijk op te halen en zo circulair mogelijk te verwerken. Maar dat knelt: afvalscheiding bij de bron kan zorgen voor meer rijbewegingen. Dat betekent meer overlast voor bewoners en bovendien meer belasting van de Amsterdamse kademuren, die in slechte staat verkeren. Een wagen die in het centrum van Amsterdam vuilnis ophaalt weegt leeg zo’n 12 ton en daar zijn die kades niet op berekend. Ook daar moet snel een oplossing voor gevonden worden.’  

De deelnemers aan de designsprint bij een van de afvalpunten op het Marineterrein.

Bewustwording én samenwerking
Op het Marineterrein kan in de efficiëntie van de afvalinzameling alvast een stap worden gemaakt door meer samenwerking tussen de communityleden, is een van de conclusies van de designsprint. Onderling beter afstemmen kon immers leiden tot minder bewegingen van vuilniswagens op het terrein. De sleutel tot het terugdringen van het zwerfafval, een doorn in het oog van veel Marineterreinbezoekers én stadsbewoners, ligt volgens de experts bij bewustwording. Maak mensen duidelijk wat de gevolgen van hun acties zijn voor henzelf, de stad en het milieu, en hopelijk nemen ze dan in het vervolg de kleine moeite om hun afval in een vuilnisbak te gooien.

Eerste stap
Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. Deze designsprint was dan ook een eerste stap in een langer traject van oplossingen zoeken voor de afvalproblematiek op het Marineterrein. De kennis die daarmee wordt opgedaan, kan hopelijk in de toekomst – net als met vele andere projecten op het terrein – bijdragen aan het oplossen van stedelijke vraagstukken op grotere schaal.

Deze designsprint kwam tot stand in samenwerking met Campus Amsterdam, een netwerk dat alle innovatiedistricten, gebieden en campussen in de metropoolregio aan elkaar verbindt en zo het kennis- en innovatie ecosysteem versterkt. De deelnemende experts komen uit het netwerk van Campus Amsterdam, en de opgedane kennis gaat weer terug het netwerk in om op termijn meer verdieping in het onderwerp afvalmanagement aan te brengen.