EU-voorzitterschap op het terrein

Nieuws
MAT-1024_15_Eurotopmuur

De eerste zes maanden van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Dat betekent veel vergaderen, veel ambtenaren en veel pers op het Marineterrein Amsterdam en in Het Scheepvaartmuseum. Voor het publiek wordt een cultureel programma georganiseerd.

De eerste zes maanden van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Dat betekent veel vergaderen, veel ambtenaren en veel pers op het Marineterrein Amsterdam en in Het Scheepvaartmuseum. Voor het publiek wordt een cultureel programma georganiseerd.

Vergaderingen op Marineterrein

Voor het Marineterrein Amsterdam is het voorzitterschap een tijdelijke maar ingrijpende gebeurtenis. Het overgrote deel van de activiteiten komen op het militaire, niet-openbare gedeelte van het terrein. Hier is een tijdelijk gebouw neergezet waar van januari tot en met juni 2016 vergaderingen plaatsvinden met in totaal 17.000 ambtenaren uit alle 28 EU-lidstaten. Zij worden – het zijn er zo’n vierhonderd per dag – via het water naar het Marineterrein vervoerd. In Het Scheepvaartmuseum vinden eind januari, medio april en eind mei-begin juni de ministeriële vergaderingen plaats. In die periodes zal de Voorwerf, het deel van het Marineterrein dat nu openbaar is, vanwege de veiligheid een meer gesloten regime hebben.

Publiek programma

In Pension Homeland wordt een bezoekerscentrum ingericht voor het publiek. Daarnaast wordt er een inhoudelijk programma georganiseerd met veel culturele componenten. Zo wordt op de kop van het Java-eiland een grote campus ingericht met medewerking van universiteiten uit het hele land. Langs de muur van de Kattenburgerstraat komt een 500 meter lange ‘Wall of Life’ met interactieve schermen waarop kunstenaars kunnen reflecteren op wat er achter de muur gebeurt. Daarnaast vinden in de hele stad  onder het motto ‘Europe by People’ debatten, think-tanks, voorstellingen, concerten en tentoonstellingen plaats.

Meer informatie over het voorzitterschap van de Europese Unie is hier te vinden: www.eu2016.amsterdam.