En de winnaars van The New Normal Challenge zijn …

Nieuws
newnormalwinners

Met The New Normal Challenge ging Marineterrein Amsterdam Living Lab (MALL) begin deze maand op zoek naar innovatieve ideeën die bijdragen aan een veilige publieke ruimte en horeca.

Met The New Normal Challenge ging Marineterrein Amsterdam Living Lab (MALL) begin deze maand op zoek naar innovatieve ideeën die bijdragen aan een veilige publieke ruimte en horeca. Uit de 47 aanmeldingen zijn nu vier winnaars gekozen: Wizzymaps, Super Linda, Nocto en Verdantips. 

Om de horeca en het sociale leven ook in de anderhalvemetersamenleving draaiende te houden, zijn creatieve ideeën nodig. Met The New Normal Challenge gingen we op zoek naar ideeën die helpen vorm te geven aan het nieuwe normaal: een samenleving waarin de publieke ruimte, cafés en restaurants op een veilige manier voor iedereen toegankelijk zijn.

De challenge richt zich op drie onderwerpen:

  • In de zomer is het Marineterrein een geliefde plek om te ontspannen en af te koelen. Hoe zorgen we dat dit in de anderhalvemetersamenleving op een veilige en inclusieve manier kan?
  • Hoe kan de horeca op het Marineterrein weer veilig open en zich tegelijkertijd snel blijven aanpassen aan de veranderende richtlijnen van de overheid?
  • Hoe kunnen we de coronacrisis benutten om verandering te realiseren die leidt tot blijvende verduurzaming van de stad?

In totaal ontvingen we 47 inschrijvingen waarvan er na beraadslaging door een panel van experts drie partijen per categorie werden uitgenodigd om hun idee te presenteren aan een jury van MALL-partners. Deze jury koos de volgende winnaars:

Veilig gebruik van de publieke ruimte op het Marineterrein
Wizzymaps – Een navigatieapp die met QR-codes informatie geeft over recente coronamaatregelen, looproutes en toegangs- en uitgangswegen naar/van openbare plekken. Daarnaast toont Wizzymaps informatie over faciliteiten en kenmerken van de locatie. Dit alles in real time, zodat de gebruiker altijd kan zien of het ergens te druk is.

Heropening van de horeca op het Marineterrein
Super Linda – Een gemakkelijk te gebruiken reserveringsapp die helpt bij het veilig en gastvrij spreiden van groepen mensen. Super Linda monitort het aantal mensen op het Marineterrein en kan voorspellen wanneer het ergens (te) druk wordt. Gebruikers kunnen in de app cafés en restaurants zien en als er ergens plek is reserveren. Is het ergens te druk? Dan toont Super Linda alternatieven in de buurt. 

Nocto (publiekswinnaar) – Een app die gebruikers met een verkeerslicht de drukte in cafés en restaurants toont. Bij groen licht is er voldoende plek, bij oranje is het druk en rood licht geeft aan dat een horecagelegenheid vol is. Het Nocto-verkeerslicht is ontworpen om te helpen bij het veilig, slim en effectief heropenen van de horeca.

Verduurzaming van de stad
Verdantips – Een ‘groene Tripadvisor’ die duurzame restaurants toont. Verdantips stelt restaurants in staat hun duurzame kenmerken bij potentiële klanten onder de aandacht te brengen en geeft inzicht in zaken als waterverbruik, vleesconsumptie en voedselverspilling in de keuken. Zo kunnen gebruikers een duurzame keuze maken en krijgen restaurants een platform om hun milieuvriendelijke werkwijze te tonen.  

Hoe nu verder?
De vier winnaars krijgen de kans hun idee te testen op Marineterrein Amsterdam. Ze krijgen daarbij toegang tot de kennis en het netwerk van MALL en zijn partners op en buiten het Marineterrein. De testfase duurt zes maanden. Houd het Marineterrein de komende tijd dus in de gaten om deze slimme oplossingen in de praktijk te zien!