Bijpraten met de Buurt op 26 maart

Nieuws
31.01.18 MT presentatie rapport

Informele buurtbijeenkomst over actuele ontwikkelingen op het Marineterrein.

De eerstvolgende informele buurtbijeenkomst over actuele ontwikkelingen op Marineterrein Amsterdam vindt plaats op dinsdag 26 maart 2019, van 18.00 tot 20.30 uur. Deze keer zijn we te gast bij een nieuwe locatie op het Marineterrein: programmeerschool Codam (gebouw 039 op de kaart).  Tijdens de bijeenkomst zal de nadruk liggen op activiteiten en projecten die de komende maanden op het Marineterrein plaatsvinden. Wat betreft de toekomstige definitieve ontwikkelingen is er helaas nog weinig nieuws te melden. Wel zijn er vertegenwoordigers van Rijk en Gemeente aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Wil je erbij zijn? Je kunt je aanmelden via aanmelden@marineterrein.nl o.v.v. ’26 maart Bijpraten’.


Programma ‘Bijpraten met de Buurt’ op 26 maart 2019 (o.v.)

 • 18.00 uur inloop met soep en brood
 • 18.30 uur welkom bij Codam
 • 18.45 uur Marlene Rienstra projectmanager Gemeente Amsterdam voor het Marineterrein: update rondom planvorming, vragenronde
 • 19.00 uur: Liesbeth Jansen, directeur Bureau Marineterrein Amsterdam, met onder meer: ​
  • update community: o.a. Nemo De Studio, AMS Institute, AHK werkplaats
  • update activiteiten: Open dag Expeditie Oosterdok, WeMakeThe.City, De Waterspelen, meet-up ‘Drukte op de Voorwerf’
  • update projecten: Zwemmen en sporten in de binnenhaven, nieuwe locaties op het Marineterrein (gebouw 031 en helikopterveld).
 • 19.45 uur: Gerben Mienes over de buitenruimte op het Marineterein
 • 19.55 uur: samenvatting en afronding
 • 20.00 uur mogelijkheid voor een kijkje achter de schermen bij Codam
 • 20.30 uur einde

Rondleidingen

Elke laatste vrijdag van de maand kunnen geïnteresseerden van 17.00 tot 18.00 uur deelnemen aan een gratis rondleiding op het Marineterrein. Tijdens de rondleiding worden nieuwe organisaties op het terrein en actuele projecten bezocht. Aanmelden kan via aanmelden@marineterrein.nl o.v.v. de datum (22 februari, 29 maart, 26 april, 31 mei of 28 juni).

Over ‘Bijpraten’

‘Bijpraten met de Buurt’ vindt drie tot vier keer per jaar plaats. Buurtbewoners worden via de nieuwsbrief van het Marineterrein en Facebook op de hoogte gebracht, daarnaast ontvangen de leden van het buurtplatform een persoonlijke uitnodiging. Verslagen van deze bijeenkomsten staan hier.