Bijpraten met de buurt op 22 mei

Nieuws
31.01.18 MT presentatie rapport

Een informele informatiebijeenkomst, speciaal voor mensen die in de buurt van het Marineterrein wonen.

Op dinsdag 22 mei 2018 houdt Bureau Marineterrein Amsterdam voor de tweede keer dit jaar een informele informatiebijeenkomst, speciaal voor mensen die in de buurt van het Marineterrein wonen. Bijpraten met de buurt is van 18.00 tot 20.30 uur in de Commandantswoning. Doel is om de ‘buren’ van het Marineterrein als eerste bij te praten over stand van zaken en ontwikkelingen. Aanmelden kan via aanmelden@marineterrein.nl o.v.v. ‘Bijpraten op 22 mei’.   

Voorlopig programma ‘Bijpraten op 22 mei’:

  • 18.00 uur Inloop met soep en brood
  • 18.30 uur Welkom door Liesbeth Jansen, directeur Bureau Marineterrein Amsterdam
  • 18.45 uur Update rondom de plan- en besluitvorming, door gemeente Amsterdam en/of Rijksvastgoedbedrijf
  • 19.10 uur Toelichting verkenning kansen en mogelijkheden Oostelijke Eilanden
  • 19.30 uur Zomerprogramma en update tijdelijke invulling
  • 19.45 uur Vragen en antwoorden
  • 20.00 uur Borrel
  • 20.30 uur Einde

Bijpraten: vier keer per jaar

‘Bijpraten met de buurt’ vindt in 2018 vier keer plaats. De volgende informatiebijeenkomsten zijn gepland in de zomer (rondom de overdracht van Defensiegebouwen aan het Rijksvastgoedbedrijf) en in het najaar. Buurtbewoners worden via de nieuwsbrief van het Marineterrein en Facebook op de hoogte gebracht. De leden van het buurtplatform ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Meet-ups: actief meedenken over specifieke onderwerpen

‘Bijpraten met de buurt’ is vooral gericht op het informeren van buurtbewoners. Wie graag actief wil meedenken over specifiek onderwerpen, kan zich aanmelden voor een van de zogenaamde meet-ups die Bureau Marineterrein Amsterdam maandelijks organiseert. Bijvoorbeeld over groene daken, sporten op het Marineterrein of over het bevorderen van (zwem)waterkwaliteit.