Hare Majesteit Koningin Máxima opent, als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, op dinsdagmiddag 2 juli 2019 Coding College Codam in Amsterdam. De programmeerschool wil een oplossing bieden voor het tekort aan goed opgeleide programmeurs in Nederland. De school biedt op Marineterrein Amsterdam een driejarige, kosteloze programmeeropleiding aan.

De missie van Codam is het ontwikkelen van getalenteerde jonge mensen tot vakbekwame digitale professionals en programmeerexperts die kunnen omgaan met de uitdagingen van de toekomst. Anders dan de meeste scholen, werkt Codam niet met docenten, lesroosters of tijdschema’s. De studenten leren via een projectmatig lesprogramma over alle aspecten van computer science en programmeren. De studenten beoordelen elkaars werk, wat samenwerking en discussies stimuleert.

Koningin Máxima verricht de officiële opening van de programmeerschool, in aanwezigheid van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vervolgens krijgt Koningin Máxima een rondleiding door het gebouw en spreekt met studenten en medewerkers over hun ervaringen bij Codam. De nadruk ligt hierbij op de lesmethode, het curriculum en op het belang van een inclusieve en diverse community.

Coding College Codam startte in januari met honderd studenten en stelt zich ten doel binnen drie jaar vijfhonderd studenten te hebben, waarvan de helft vrouw.