NewSchool meet-up: Succesvolle drop-outs

Agenda

De manier van leren binnen traditioneel onderwijs is lang niet voor iedereen geschikt. Talloze talentvolle mensen, die in het bedrijfsleven hard nodig zijn, kunnen hun mogelijkheden hierdoor niet helemaal benutten.Gelukkig zijn er drop-outs die buiten het gewone schoolsysteem om succesvol zijn geworden.

NewSchool meet-up – ‘Succesvolle drop-outs’

 • Datum: woensdag 10 juli 2019
 • Tijdstip: 16.00 tot 17.30 uur
 • Locatie: Growth Tribe (Kattenburgerstraat 5, gebouw 027E)
 • Een initiatief van: Bureau Marineterrein Amsterdam in samenwerking met TechConnect
 • Een coproductie van: Growth Tribe, Codam, Studiezalen, Digital Society School (HvA) en Hyperion Lyceum

Programma

 • Panelgesprek met drie drop-outs: wat zijn de obstakels en knelpunten van het bestaande onderwijssysteem?
 • Case Codam: ‘peer-to-peer learning’, studenten leren van elkaar, als alternatief leermodel.
 • Case Studiezalen: opvang van drop-outs als alternatief leermodel.
 • Cases Digital Society School (HvA) en Hyperion Lyceum: new-schooltoepassingen binnen old-schoolonderwijs.
 • Wrap-up: wat zijn de conclusies en wat gaan we ermee doen? Welke aanbevelingen kunnen we formuleren voor onderwijsinstellingen?

Sprekers

 • Lisa Stamm van Codam
 • Abdelhamid Idrissi van Studiezalen
 • Zlatina Tsvetkova van de Hogeschool van Amsterdam (Digital Society School)
 • Iris Driessen van Hyperion Lyceum

Aanmelden

Dit programma is alleen op uitnodiging. Indien u graag wilt deelnemen, kunt u een mail sturen naar aanmelden@marineterrein.nl o.v.v. Meet-up Succesvolle drop-outs.


Over NewSchool
NewSchool is een platform waarop kennis over nieuwe vormen van leren wordt gedeeld, zowel offline als online. Het programma bestaat uit verschillende meet-ups met pioniers en experts op dit gebied. Daarnaast wordt in samenwerking met de organisaties op het Marineterrein een traject voor docenten ontwikkeld. Het doel is om voor zoveel mogelijk mensen onderwijs toegankelijk en aantrekkelijk te maken.

Leren op Marineterrein Amsterdam
Technologische ontwikkelingen leiden tot een heel nieuw type banen. Daarvoor hebben we andere vaardigheden nodig. Daarbij horen ook nieuwe manieren van leren. Organisaties op het Marineterrein werken samen aan slimme oplossingen om mensen hierbij te helpen. Door nieuwe manieren van leren te bedenken, te testen en hier op het terrein toe te passen, willen we onze samenleving, onze stad en onze buurt weerbaarder maken voor die snelle veranderingen.