Interactief experiment: mobiliteit als schaars goed

Agenda
mobiliteit

Wat als mobiliteit wordt gezien als schaars goed? Hoe regelen we dan het recht om te reizen? Mobiliteit staat voor vrijheid, maar ook voor een ongelijke verdeling van lasten. Hoe (ver)delen we het recht om te reizen in de stad?

Tijdens deze sessie onderzoeken we samen in een interactieve simulatie een systeem dat met mobiliteitskrediet werkt. Wat zijn de effecten voor de samenleving? Biedt het kansen voor een eerlijkere verdeling of vergroot het ongelijkheden?

Deze avond is onderdeel van een studie van de TU Delft, in samenwerking met AMS Institute en gemeente Amsterdam.

Let op:

– Om deel te nemen het je een werkende smartphone met internetverbinding nodig.

– Deelname aan de sessie wordt beloond met een VVV-bon t.w.v. 10 euro.

– Aanmelden kan via de website van Pakhuis de Zwijger

Over de sprekers

Oded Cats – Oded is hoogleraar bij de afdeling Transport en Planning en medeleider van het Smart Public Transport Lab. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het snijvlak van transportnetwerken, operaties, beleid en reisgedrag, vooral in de context van multimodale grootstedelijke openbaarvervoersystemen.

Gemma Schepers – Gemma zet zich in voor de digital transitie op gebied van slimme mobiliteit, met een sterkte focus op cyberbeveiliging en veilige data uitwisseling. Bij het innovatieteam van gemeente Amsterdam werkt ze als projectmanager Smart Mobility. Het innovatieteam van Amsterdam volgt technische en maatschappelijke ontwikkelingen op actuele thema’s zoals duurzaamheid, mobiliteit, digitalisering en democratisering. Het team onderzoekt de invloed van technologie op de stad en vertaalt deze naar nieuwe richtlijnen en investeringen. Hierbij wordt gewerkt met kortstondige experimenten in living labs, waarbij wordt samengewerkt met bewoners and marktpartijen.

Tom Kuipers – Als programmaontwikkelaar voor het Smart Urban Mobility Team initieert en ontwikkelt Tom innovatief en toegepast onderzoek in de Metropoolregio Amsterdam. Samen met onderzoekers uit de academische wereld, publieke en private partners werkt hij aan het vinden van oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van stedelijke mobiliteit. Tom is tevens organisator van de Ovale Tafel Mobiliteit Amsterdam waar de Amsterdamse mobiliteitsonderzoeksinstituten en gemeente Vervoerregio en Amecboard werken aan de mobiliteitsuitdagingen in de Metropoolregio Amsterdam.

Over de moderator

Servaz van Berkum – Servaz is een onafhankelijk gespreksleider en programmamaker gespecialiseerd in de zeggenschap van mensen over de grote vragen van morgen. Hij maakt programma’s waarbij hij zich vooral richt op duurzaamheid, democratie, stedenbouw, economie en technologie.