• Datum: donderdag 17 oktober 2019
  • Locatie: Gebouw 001, (Commandantswoning) op het Marineterrein, Kattenburgerstraat 5
  • Programma: 18.00 uur – 21.00 uur, inloop om 17.30 uur met lichte maaltijd

Denk mee over de stad van de toekomst: bloeiend en rechtvaardig

Het gaat goed met de stad. Veel bewoners profiteren hiervan, maar niet iedereen. De stad groeit.
Ruimte wordt steeds schaarser. Is er nog genoeg groen in de stad? Waar laten we ons afval? En hoe
zorgen we voor minder voedselverspilling? De consumptie en productie van de stad heeft impact
binnen de stadsgrenzen en ook ver daarbuiten, elders in de wereld. En hoe zorgen we ervoor dat de
lucht niet te veel vervuilt? Belangrijke onderwerpen. Want het gaat om ons aller welzijn. Hoe
zorgen we ervoor dat onze stad (inclusief wijk en buurt) in de nabije en verdere toekomst leefbaar
blijft? Daar gaat deze avond over. Heeft u hier een mening en/of ideeën over? Dan is deze
bijeenkomst zeker voor u bedoeld.

Ambities van de stad

De gemeente Amsterdam heeft grote ambities. In 2050 gebruikt de stad alleen nog schone
energie. In datzelfde jaar gebruiken we in ieder geval (bijna) geen grondstoffen meer en
hergebruiken we al onze grondstoffen. Hoe doen we dat? Focus is uw eigen gebied, de eigen wijk.
Hoe wilt u dat die eruitziet? Waar bent u nu trots op, wat inspireert u? En wat moet er nog
gebeuren? Daar voeren we graag met u het gesprek over. Op naar een toekomstbestendige buurt
en stad!

Aanmelden: tot uiterlijk 15 oktober via amsterdamcirculair@amsterdam.nl

Meer informatie: www.amsterdam.nl/duurzametoekomst

Kate Raworth

In samenwerking met de Engelse econome Kate Raworth, schrijfster van De Donut Economie, organiseren de gemeentelijke Programmateams Circulaire Economie en Amsterdam Klimaatneutraal een serie bijzondere buurt- en wijkbijeenkomsten. Doel is om samen met bewoners te werken aan een schonere en meer klimaatneutrale stad, met bloeiende wijken, waarin welzijn, welvaart en een verantwoord gebruik van onze omgeving meer in balans zijn.

Wereldwijde proeftuin

Amsterdam maakt deel uit van een bijzonder wereldwijd experiment. Amsterdam is een van de vier
proeftuinen waarin op een vernieuwende manier geëxperimenteerd wordt met het gedachtengoed
van Kate Raworth. Samen geven we vorm aan een wereld waarin het allemaal anders kan. De
andere drie proeftuinen zijn: Knivsta (Zweden), Ladywood (Birmingham, Engeland) en Costa Rica
(als land).

Wat gaan we doen tijdens de bijeenkomst, en wat gebeurt er na afloop met de uitkomsten?

 We starten de bijeenkomst met het in beeld brengen van het welzijn van onze
samenleving en waar wij graag zouden willen zijn.
 Daarna bespreken we ons welzijn aan de hand van Kate Raworth’s model en concrete
voorbeelden uit uw buurt.
 Er wordt een verslag op hoofdlijnen gemaakt van de uitkomsten van de avond. Dit
verslag is later voor alle geïnteresseerden beschikbaar.
 De uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen van de strategie voor Amsterdam
Circulair 2020-2025, met een doorkijk naar 2030 – en ook ten behoeve van de Routekaart
Amsterdam Klimaatneutraal 2050.
 Je eigen duurzame initiatief kun je toevoegen aan de kaart Amsterdam Klimaatneutraal
op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl . Nieuw Amsterdams Klimaat is een platform voor
Amsterdammers die willen leven en werken in een schone en gezonde stad. Wat doen je
stadgenoten, wat doe jij en hoe helpen we elkaar vooruit?
 De inbreng van alle bijeenkomsten is input voor de ontwikkeling van de eerste stadsdonut.