Data dilemma's: Data en AI voor een toegankelijk Amsterdam

Agenda
QGnFGpZKSxOkAzHy4Vzps7OfHf339AHwkthyLT4y

Woon-werkverkeer, zelfstandig met het openbaar vervoer reizen of boodschappen doen lijken misschien vanzelfsprekend. Helaas is dit niet voor iedereen het geval. Voor mensen met beperkte mobiliteit is het vaak lastig om zich vrij door de stad te bewegen. Er zijn veel obstakels, zoals smalle of hobbelige trottoirs en hoge stoepen.

De Gemeente Amsterdam streeft ernaar een vrije, rechtvaardige en duurzame stad voor iedereen te zijn. De toegankelijkheid van de stad is daarbij essentieel. Met het initiatief ‘Amsterdam for All’ onderzoekt en experimenteert de Gemeente Amsterdam hoe data en AI ingezet kunnen worden om de toegankelijkheid voor haar inwoners te waarborgen. Hoe kunnen data en AI helpen om onze stad toegankelijker te maken voor iedereen? En met welke dilemma’s heeft de stad te maken?

Om mensen met beperkte mobiliteit te helpen gemakkelijker door de stad te bewegen, heeft de innovatieafdeling van de stad een prototype routeplanningstool ontwikkeld. Deze routeplanner tekent de beste toegankelijke route uit voor elke persoon op basis van hun behoeften. Vishruth Krishnan, Data Scientist bij de innovatieafdeling van de Gemeente Amsterdam, komt vertellen over deze routeplanner, de benodigde data en de dilemma’s bij het gebruik van de data.

Hans Voerknecht, strateeg duurzame bereikbaarheid bij Een Nieuwe Kijk, spreekt over de Integrale Kijk Op Bereikbaarheid methode (IKOB) die hij heeft ontwikkeld om de toegankelijkheid voor mensen te verbeteren. Deze methode helpt bij het verzamelen van data en het analyseren van de ernst van huidige ongelijkheden en de effecten van beleidsmaatregelen. De methode is al toegepast in bijna twintig projecten, waaronder vier in de regio Amsterdam, zoals de Multimodale Toekomstvisie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Agenda

15:45 – 16:00 Inloop

16:00 – 16:10 Welkom en introductie door Amsterdam Smart City

16:10 – 16:25 Demo van de Routeplanner door Vishruth Krishnan (Gemeente Amsterdam)

16:25 – 16:35 Hans Voerknecht, strateeg duurzame bereikbaarheid, over de Integrale Kijk Op Bereikbaarheid methode (IKOB)

Dit evenement vindt plaats in de AHK Culture Club. Aanmelden kan via het Marineterrein platform!

De laatste spreker wordt binnenkort aangekondigd.

Over de serie Data Dilemma’s

Data Dilemma’s is een samenwerking tussen Amsterdam Smart City en het Data Lab van de Gemeente Amsterdam. Vier keer per jaar verkennen we de mogelijkheden om data en nieuwe technologieën te gebruiken om stedelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, met een focus op verantwoorde digitalisering. Het doel is om data te gebruiken om steden veiliger, schoner en toegankelijker te maken. Maar wat gebeurt er met alle data die wordt verzameld? Met welke dilemma’s krijgen we te maken wanneer we (persoonlijke) data verzamelen om de stad te verbeteren? Deze vragen zijn belangrijk voor iedereen: overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Amsterdam Smart City wil samen met jou verkennen welke beslissingen nodig zijn voor verantwoord gebruik van data.