De eerstvolgende informele buurtbijeenkomst over actuele ontwikkelingen op Marineterrein Amsterdam vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2019, van 18.00 tot 20.30 uur. Tijdens de bijeenkomst zal de nadruk liggen op activiteiten en projecten die de komende maanden op het Marineterrein plaatsvinden. Wat betreft de toekomstige definitieve ontwikkelingen is nog weinig nieuws te melden. Wel zijn er vertegenwoordigers van het Rijk en/of de gemeente Amsterdam aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Wilt u erbij zijn? Aanmelden kan via aanmelden@marineterrein.nl o.v.v. ‘8 oktober Bijpraten’.


Programma ‘Bijpraten met de Buurt’ op 8 oktober (o.v.)

 • 18.00 inloop met soep
 • 18.30 start programma
  • Welkom, korte terugblik zomer
  • Marlene Rienstra, update planvorming, vragenronde
  • Menno van der Veen opstart omgevingscontract, vragenronde
  • Follow-up designsprint, vragenronde
  • Liesbeth Jansen, laatste nieuws uit de community
 • 20.00 einde programma, nazit tot 20.30 uur

Over ‘Bijpraten’

‘Bijpraten met de Buurt’ vindt drie tot vier keer per jaar plaats. Buurtbewoners worden via de nieuwsbrief van het Marineterrein en Facebook op de hoogte gebracht, daarnaast ontvangen de leden van het buurtplatform een persoonlijke uitnodiging. Verslagen van deze bijeenkomsten staan hier.