Op dinsdag 18 september 2018 organiseert Bureau Marineterrein Amsterdam van 18.00 tot 20.30 uur in de Commandantswoning voor de derde keer dit jaar een informele informatiebijeenkomst, speciaal voor mensen die in de buurt van het Marineterrein wonen. Doel is om betrokkenen in de directe omgeving van het Marineterrein als eerste bij te praten over stand van zaken en ontwikkelingen. Aanmelden kan via aanmelden@marineterrein.nl o.v.v. Bijpraten op 18 september.   

Voorlopig programma:

  • 18.00 uur inloop met soep en brood
  • 18.30 uur welkom
  • 18.35 uur Marlene Rienstra projectmanager Gemeente Amsterdam voor het Marineterrein:update rondom planvorming, vragenronde
  • 18.50 uur Menno van der Veen: update onderzoek omgevingscontract (R-link), vragenronde
  • 19.05 uur Ophalen wensen t.a.v. gesprekken met Defensie, vragenronde
  • 19.30 uur Liesbeth Jansen, directeur Bureau Marineterrein Amsterdam: toelichting huidige activiteiten en projecten, vragenronde
  • 19.50 uur samenvatting en afronding
  • 20.00 uur einde, uitloop tot 20.30 uur

Bijpraten: vier keer per jaar

Bijpraten met de buurt vindt in 2018 vier keer plaats. Buurtbewoners worden via de nieuwsbrief van het Marineterrein en Facebook op de hoogte gebracht, daarnaast ontvangen de leden van het buurtplatform een persoonlijke uitnodiging. Verslagen van de bijeenkomsten vind je op de pagina documenten van deze website