Op het – nu nog – militaire deel van het terrein ligt een groot sportveld, maar dit was lange tijd niet bespeelbaar vanwege het EU Voorzitterschap. Inmiddels is het gras weer aardig aan het groeien en mag er, bij wijze van voorproefje op wat de toekomst gaat bieden, incidenteel gebruik van worden gemaakt door organisaties op het Marineterrein.

Daarom wordt op zaterdag 3 juni, van 10.00 – 18.00 uur voor het eerst het Bijltjesdag voetbaltoernooi georganiseerd. Het worden wedstrijden van 7 tegen 7 op een half veld. De wedstrijden duren 20 minuten. Het toernooi is niet voor iedereen toegankelijk. Alleen bedrijventeams van organisaties op het Marineterrein en de directe omgeving kunnen zich inschrijven via deze link. De organisatie is in handen van Bureau Marineterrein Amsterdam in samenwerking met Torpedo Kattenburg, een sportief initiatief van bedrijven op het Marineterrein, en sportbuurtwerk organisatie Sciandri.

Sporten op het Marineterrein

Sport is en blijft een belangrijk thema op het Marineterrein, ook als Defensie in de zomer van 2018 het terrein grotendeels zal verlaten. Dan komen verschillende sportfaciliteiten beschikbaar voor tijdelijk hergebruik. Er wordt daarbij gestreefd naar een innovatieve en flexibele invulling. Claims van blijvende functies zijn dus niet mogelijk. Die situatie zal de komende jaren ongewijzigd blijven.

Bijltjesdag?

In de 18de eeuw werden de scheepstimmerlieden van Kattenburg vanwege hun werktuig ook wel de ‘Bijltjes’ genoemd. Kattenburg was een bolwerk van Oranjeklanten. In 1787 balanceerde ons land op het randje van een burgeroorlog tussen politieke vernieuwers (de patriotten) en aanhangers van stadhouder Willem V. De ruzie tussen de twee partijen mondden in 1787 uit in een felle strijd, die werd beslecht op Kattenburg, in het nadeel van de ‘Bijltjes’. Later werd gesproken over ‘Bijltjesdag’.  Zie verder ook een artikel hierover in ‘Ons Amsterdam‘.