AMS Scientific Conference

Agenda
AMS conference
027
dinsdag 23 t/m donderdag 25 april

Wil je leren van en netwerken met de beste onderzoekers en wetenschappers die werken aan urgente stedelijke uitdagingen? Neem van 23 tot 25 april deel aan de jaarlijkse AMS Scientific Conference, georganiseerd door de TU Delft, Wageningen University & Research, MIT en de gemeente Amsterdam.

De AMS Conferentie onderzoekt en bespreekt hoe steden zichzelf kunnen transformeren om leefbaarder, veerkrachtiger en duurzamer te worden en tegelijkertijd economische stabiliteit te bieden.

Steden zijn innovatiecentra, waar steeds meer mensen wonen, werken, recreëren, met elkaar omgaan en zorg verlenen. Het stedelijk weefsel is de plaats waar belangrijke transities plaatsvinden, en katalysatoren zijn voor vooruitgang op het gebied van mobiliteit, circulariteit, hernieuwbare energie, klimaatadaptatie, stedelijke voedselsystemen en digitalisering. Precies om deze redenen bepalen onze steden de agenda voor het verbeteren van de leefbaarheid en duurzaamheid van onze wereld.

Om verbeterde stedelijke omgevingen te bevorderen, hebben we wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten nodig in onze complexe stedelijke systemen, in hoe natuurlijke en sociale processen met elkaar verbonden zijn en omslagpunten bereiken, in het goede, het slechte en het lelijke van onze steden. We hebben verbazingwekkende ontdekkingen en technische en sociale innovaties nodig om het lelijke te transformeren, het slechte achter ons te laten en het goede te bereiken. En bovenal moeten we samen de stad maken, want WIJ zijn de stad.

Thema van dit jaar In deze tweede editie van “Reinventing the City” is het overkoepelende thema ‘Blauwdrukken voor rommelige steden? Navigeren door het samenspel van orde en complexiteit’. In drie boeiende dagen verkennen we ‘The good, the bad, and the ugly’ (dag 1), ‘Amazing discoveries’ (dag 2) en ‘We are the city’ (dag 3).