Te doen type: Experimenten

Nieuw groen op oude parkeerplaatsen

Amsterdam wil groen, voetgangers en recreatie meer ruimte geven. Daarom zullen er de komende jaren tot wel 10.000 parkeerplekken in de stad verdwijnen. En dat biedt kansen. Want wat gaan we met die ruimte doen? En hoe?

Leren bouwen aan een duurzame toekomst

De bouwindustrie stoot veel CO2 uit en verbruikt veel energie. Dat maakt de zoektocht naar duurzame bouwmaterialen en -methoden belangrijker dan ooit.

Het vormstudieprogramma MATTER, opgezet door coördinator Marlies Boterman van de Academie van Bouwkunst, onderzoekt in de Makerspace op het Marineterrein hoe met innovatief gebruik van ongebruikelijke materialen studenten met klimaatvriendelijke ideeën aan de slag kunnen.

Robots op je stoep

De technologie die robots boodschappen laat bezorgen bestaat allang, maar over de sociale kant is nog weinig bekend. Want hoe gaan wij reageren als robots autonoom door onze straten wandelen? Hoe zorgen we dat ontmoetingen tussen voetgangers en robots goed verlopen? Voor robots veilig en autonoom over straat kunnen, moeten we weten welke factoren van invloed zijn op de reactie van mensen op robots.

Naschools programma voor jonge uitvinders

Op het Marineterrein werkt een collectief van bedrijven en organisaties die de stad van de toekomst leefbaar willen houden door sociale en technologische innovatie. Dit maakt het terrein de ideale plek om essentiële vaardigheden voor de toekomstige arbeidsmarkt op te doen, zoals tech- en codeerskills, ondernemerschap, samenwerken en creatief denken. 

Afvalwater filteren met moerasplanten

Wereldwijd neemt droogte toe en water wordt schaarser. Zonde dus om drinkwater te gebruiken voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de wc of het besproeien van tuinen en gewassen. Op het Marineterrein wordt nu geëxperimenteerd met een muur van moerasplanten die afvalwater herbruikbaar maken: Muuras.

Hoe gaan privacy en cameratoezicht samen?

Cameratoezicht kan bijdragen aan een leefbare stad door bijvoorbeeld drukte of verkeersbewegingen te meten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de privacy van bewoners gewaarborgd is en niemand zich bespied voelt. Het Shuttercam-project op Marineterrein Amsterdam is een experiment om te onderzoeken hoe het gebruik van camera’s in de openbare ruimte hand in hand kan gaan met privacy, autonomie en transparantie.