Windwegwijzers

Nieuws
ezgif.com-video-to-gif

Navigeren gaat op het Marineterrein op nummer.

Het is een erfenis uit het militaire verleden; er zijn geen straatnamen op Marineterrein Amsterdam, in plaats daarvan hebben alle gebouwen een nummer: van 001 tot 039. De verschillende entrees van de gebouwen hebben bovendien een letter: A, B enzovoort. 

Om de duidelijkheid en herkenbaarheid te vergroten zijn de wegwijsborden die overal op het terrein te vinden zijn, sinds kort uitgerust met een groot Marineterrein-logo. Als het waait, draait het logo met de wind mee omdat ook het Marineterrein altijd in beweging is. De bewegwijzering op het Marineterrein is gebaseerd op de reeds bestaande gebouwnummers en bestaat grofweg uit vier elementen:

  1. plattegrondborden bij de ingangen van het Marineterrein
  2. gevelborden met een gebouwnummer
  3. wegwijzers met gebouwnummers
  4. entreeborden bij de entrees

TIPS

  • Kom iets eerder: het Marineterrein is groot, het kost 5 tot 10 minuten om van de hoofdentree op plaats van bestemming te komen.
  • Kijk op de plattegrondborden welk gebouwnummer bij je bestemming hoort. Kleurenroutes op wegwijzers en lantarenpalen helpen je onderweg.
  • Toch nog de weg kwijt? Ga naar marineterrein.nl/plattegrond.