Vrijkomende ruimte in 2018

Nieuws
MTA_17_1024_gebouw039

Na de zomer van 2018 komen meer gebouwen vrij voor een nieuwe invulling. Op dit moment is echter nog heel weinig bekend over de mogelijkheden. Organisaties kunnen wel al hun interesse kenbaar maken.

Marineterrein Amsterdam wordt ontwikkeld in de richting van een internationaal innovatief gebied waar de focus ligt op het leveren van een positieve en vernieuwende bijdrage aan de vraagstukken van vandaag en morgen. Er is op het terrein een hechte community gegroeid van ondernemers, initiatieven en organisaties die richtinggevend zijn voor de ontwikkeling.

Naar verwachting komt in september 2018 het gedeelte van Marineterrein Amsterdam dat nu nog militair gebied is, ter beschikking voor ontwikkeling. Dat betekent dat we voor veel van de gebouwen die dan vrijkomen een tijdelijke gebruikerzoeken.

In 2018 meer bekend over mogelijkheden

Op dit moment is nog weinig bekend over de vrijkomende ruimtes en de staat van de gebouwen. Daarom kunnen we pas op zijn vroegst in januari 2018 het gesprek gaan met belangstellenden. Waarschijnlijk verhuren we per gebouw. Het is een bonte verzameling gebouwen: een sporthal, garage, opslagloods, evenementengebouw, logiesgebouw en een beperkt aantal multifunctionele gebouwen. Op dit moment inventariseert Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam de monumentale waarde van de gebouwen, die mede bepalend is voor de verhuurtermijn.

Interesse kenbaar maken

Organisaties die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de ontwikkeling van Marineterrein Amsterdam en die op zoek zijn naar ruimte, nodigen we van harte uit om deze interesse kenbaar te maken via dit formulier. We selecteren toekomstige leden van de community inhoudelijk op de thema’s digital, duurzaamheid, water en sport. De kernwaarden voor het Marineterrein zijn focus, vernieuwen en verbinden.

Blijf op de hoogte

Het laatste nieuws over beschikbare ruimtes brengen we ook via de nieuwsbrief van Marineterrein Amsterdam naar buiten.