Toegankelijkheid tijdens EU-voorzitterschap

Nieuws
MAT-1024_16_stoplicht

Het Marineterrein biedt dit halfjaar vergaderruimte aan EU-ambtenaren en ministers. Het publieke deel van het terrein blijft gewoon open, maar vanwege de veiligheid is op een aantal dagen het terrein minder toegankelijk.

Het is zover, het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie is begonnen. Het Marineterrein biedt dit halfjaar vergaderruimte aan EU-ambtenaren en ministers. Het publieke deel van het terrein blijft gewoon open, maar vanwege de veiligheid en een efficiënte organisatie is op een aantal dagen het terrein minder toegankelijk.

Sinds 1 januari is Nederland een halfjaar lang voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Op het militair deel van het Marineterrein en in Het Scheepvaartmuseum vinden vergaderingen plaats van ambtenaren en ministers uit heel Europa. Het publiek toegankelijke deel van het Marineterrein blijft tijdens het voorzitterschap gewoon open, met uitzondering van een aantal speciale dagen.

Speciale dagen

Tijdens de ministeriële vergaderingen die plaatsvinden in Het Scheepvaartmuseum kan het terrein – vooral de Voorwerf – vanwege veiligheidsmaatregelen minder toegankelijk zijn. Deze vergaderingen vinden plaats van:

  • 25 januari tot en met 6 februari
  • 10 april tot en met 24 april
  • 29 mei tot en met 3 juni.

Op een aantal dagen binnen die periodes is ook de fiets- en voetgangersroute over het Marineterrein tijdelijk geblokkeerd. Het publiek wordt hierover via informatieborden en de website op de hoogte gebracht.

Meedoen, meer weten?

Het publiek is tijdens het voorzitterschap van harte welkom op het Marineterrein. Langs de Kattenburgerstraat staat een interactieve expositie, waar iedereen wordt uitgedaagd om mee te denken en te debatteren over de thema’s die tijdens de vergaderingen worden besproken. Op de Voorwerf, in Pension Homeland, is een bezoekerscentrum ingericht waar alle informatie is te vinden over het uitgebreide culturele programma, de vergaderingen en de themabijeenkomsten.

Meer info via: www.eu2016.amsterdam