Samenwerking is de sleutel, juist nu

Nieuws
AMEC

Samenwerken voor een betere wereld. Ook in tijden van van het coronavirus.

Samen sta je sterker, vooral als het om het oplossen van problemen gaat. Als deze problemen grootstedelijk van aard zijn en te maken hebben met duurzaamheid, mobiliteit en circulariteit, heb je écht goede samenwerkingen nodig. Amsterdam Economic Board, kortweg de Board, brengt partijen bij elkaar om samen grootstedelijke vraagstukken op te lossen. Ook in tijden van het coronavirus.

Een slimme, groene en gezonde metropoolregio Amsterdam, daar is het de Board om te doen. Daarvoor is het nodig om naar de toekomst te kijken, weet algemeen directeur Nina Tellegen. ‘Wij ontwikkelen scenario’s die in kaart brengen wat er in de toekomst mogelijk gaat gebeuren. Het delen van data wordt bijvoorbeeld steeds belangrijker, maar hoe zorgen we dat dat op een ethisch verantwoorde manier gebeurt, bijvoorbeeld in de zorg? Aan de hand van zo’n vraag schakelen wij ons netwerk in om partijen te vinden die daar een antwoord op kunnen vinden.’

Transities
In de Board zitten burgemeesters en wethouders, raad-van-bestuurleden van grote bedrijven en collegevoorzitters van kennisinstellingen. Dit stelt Nina in staat om op hoog niveau partijen bij elkaar te brengen en samen te werken aan grote transities. ‘De board heeft als onafhankelijke partij  nergens een belang bij en heeft dus de ideale positie om overheden en organisaties bij elkaar te brengen’, zegt Nina. ‘Binnen de zes grootstedelijke uitdagingen waar onze focus op ligt signaleren wij trends waarmee we aan de slag gaan om samen de metropoolregio van de toekomst te realiseren.’

Nina Tellegen, algemeen directeur Amsterdam Economic Board

Toekomstig voordeel?
Dat trends ook plotseling kunnen ontstaan, blijkt eens te meer nu het coronavirus de wereld in zijn greep houdt. Nina: ‘Digitalisering van het werk was al sterk gaande maar nu veel mensen thuiswerken heeft dit nog meer een vlucht genomen. Dat heeft nadelen, maar mensen komen er ook achter dat ze ineens meer tijd overhouden nu ze niet van hot naar her hoeven te fietsen voor afspraken. Het is interessant om te onderzoeken of we hiermee in de toekomst ons voordeel kunnen doen en efficiënter kunnen gaan werken.’

Data delen
Ook het delen van data is in deze tijden toegenomen en ook daar signaleert Nina een trend. ‘In sommige landen monitoren overheden coronapatiënten om te kijken of ze thuis blijven, vaak is dat opgenomen in de wet- en regelgeving. In Nederland kijken we heel anders naar privacywetgeving. Hoe gaan we om met morele ethische bezwaren in een crisis als deze? Wat betekent dit voor de verdere bestrijding van corona en hoe gaan we hier in de toekomst mee om? En, niet onbelangrijk, hoe zetten we het delen van data juist in om die bestrijding te verbeteren? Belangrijke vraagstukken om met overheden, wetenschappers, techbedrijven en zorgverleners op te lossen.’

Laagdrempelig
Het zijn grote vragen voor de lange adem, maar ook nu zijn er genoeg vraagstukken waarbij samenwerking uitkomst kan bieden. Daarom werd in 2009 het programma Amsterdam Smart City (ASC) gestart. De Board is nu een van de partners van ASC. ‘Waar de Board op hoog niveau samenwerkingen aangaat, hebben wij een bottom-upbenadering’, zegt Leonie van den Beuken, programmadirecteur van ASC. ‘Wij bieden een platform waar mensen zich kunnen melden als ze voor hun vraagstukken met andere partijen in de regio willen samenwerken of ondersteuning nodig hebben.’

Leonie van den Beuken, programmadirecteur Amsterdam Smart City

Kennis delen
Het gaat bij ASC vooral om initiatieven waarbij de burger centraal staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkoelen van de stad met blauw-groene daken. Ook werken diverse partijen nu samen aan de herontwikkeling van het centrum van Hoofddorp zodat er duurzame energie komt voor de toekomstige bewoners en ondernemers.  ‘Wij willen lopende projecten aanpakken door partijen met elkaar te verbinden’, aldus Leonie. ‘Door kennis te delen kom je samen sneller tot een oplossing. Waarom apart van elkaar het wiel uitvinden als het ook samen kan?’

Besmettingsgevaar detecteren
Deze snelle aanpak werpt ook tijdens de coronacrisis zijn vruchten af. Leonie: ‘Het Rode Kruis had moeite om mondkapjes snel op de juiste plaats te krijgen. PostNL is dan een partij die, ondanks de enorme drukte, toch bereid is dit op te lossen. Een goed voorbeeld van hoe samenwerking direct van waarde kan zijn.’ Een ander voorbeeld zijn mobiliteitssystemen die worden ingezet om drukte bij de Johan Cruijff ArenA en de Ziggo Dome te monitoren. ‘Dit is ontstaan uit een samenwerking die bij ASC is opgezet’ zegt Leonie. ‘Die technologie wordt op dit moment ingezet in Italië om verkeersstromen naar mobiele coronatestlocaties in de gaten te houden. Zo kan er gezorgd worden dat mensen die er moeten zijn er makkelijk kunnen komen en ander verkeer wordt met een alternatieve routebeschrijving juist weggeleid. Dit wordt nu ook voor Nederland verkend, bijvoorbeeld om verkeersstromen naar bossen en stranden in de gaten te houden. Zo kan er op tijd aan de bel worden getrokken als het ergens te druk wordt en er een hoger risico op besmettingsgevaar dreigt. Zo gebruiken we bestaande technologie om actuele problemen op te lossen.’

Het Amsterdam Smart City Lab op het Marineterrein

Samenwerkingsverbanden
Op het Marineterrein, waar samenwerking hoog in het vaandel staat, zijn beide organisaties als een vis in het water. De Board heeft al samenwerkingsverbanden met Growth Tribe, Codam, Digital Society School, AMS Institute en NEMO. ASC is mede-oprichter van Marineterrein Amsterdam Living Lab en werkt ook nauw samen met bovengenoemde partijen. Daarnaast heeft ASC innovaties van bijvoorbeeld Ecocoin in de expositieruimte staan. Daarnaast zijn Nina en Leonie van plan om met de gehele community van het Marineterrein de handen ineen te slaan voor een nieuwe samenwerking: inkopen met impact.

Inkopen met impact
‘Duurzamer worden kan op allerlei manieren en een daarvan is inkoop’, vertelt Leonie. ‘Nu bestellen veel communityleden hun kantoorspullen, papier en boodschappen nog apart. Als we dit samen organiseren kunnen we bovendien het hele logistieke proces emissievrij maken. Dan maken we samen echt een verschil. Hetzelfde geldt voor de inkoop van energie of bijvoorbeeld kantoormeubilair. Zo kunnen we samen met onze inkoopkracht een verandering in gang zetten die op termijn echt iets teweeg kan brengen, zeker op grote schaal.’