Oproep aan buurtbewoners

Nieuws
Marineterrein - Vlag hijsen & Ondertekening contract-18

Hoe biedt het innovatieve Marineterrein Amsterdam meerwaarde voor zijn omgeving? Doe tijdens WeMakeThe.City mee met de Designsprint en werk mee aan een oplossing!

Hoe biedt het innovatieve Marineterrein Amsterdam meerwaarde voor zijn omgeving? Doe mee met de Designsprint en werk mee aan een oplossing!

Van 17 tot en met 21 juni 2019 gaat een klein team via een zogenaamde Designsprint op zoek naar een betekenisvolle en waardevolle verbinding tussen het Marineterrein en de Oostelijke Eilanden. Betekenisvol in de zin dat het in het dagelijks leven van mensen écht verschil maakt. Waardevol in de zin dat het aansluit bij de behoeften van de buurt en de ambitie van het Marineterrein. De Designsprint wordt georganiseerd in het kader van WeMakeThe.City. Dit is een stadsbreed initiatief in de Metropoolregio Amsterdam. Op het Marineterrein vinden tal van programmaonderdelen van WeMakeThe.City plaats.

Wat is een Designsprint?

Een Designsprint is een beproefde methode om in vijf dagen tijd een complex vraagstuk te tackelen. Vooral door te doen en uit te proberen, in plaats van te praten en te plannen. De methode volgt een vaste structuur. Op de eerste dag wordt het vraagstuk verkend, de tweede dag worden ideeën gevormd, op de derde dag wordt één oplossing gekozen, de vierde dag wordt hiervoor een ontwerp of prototype gemaakt en op de laatste dag wordt dit getest. Op deze manier is de kans groot dat er aan het einde van de week een concrete en realistische oplossing op tafel ligt.

Doe mee!

De eindpresentatie van de Designsprint is voor iedereen toegankelijk. De tijd en de locatie worden nog bekendgemaakt. Het Designsprint-team stellen we nu samen. Het bestaat uit acht personen. Communitymembers van het Marineterrein, medewerkers van stadsdeel Centrum en natuurlijk buurtbewoners van de Oostelijke Eilanden zitten in het team. We zijn nog op zoek naar drie buurtbewoners met het volgende profiel:

Ben jij:

  • bewoner van de Oostelijke Eilanden;
  • bekend met de maatschappelijke uitdagingen die spelen in de buurt;
  • in contact met veel verschillende buurtbewoners;
  • bekend met wat er op het Marineterrein gebeurt;
  • een echte teamplayer die in staat is vanuit het algemeen belang te denken;
  • bereid om op vrijwillige basis met zeven andere teamleden de Designsprint-methode te volgen om te komen tot een realistisch ontwerp;
  • fulltime of parttime (2 á 3 dagen, om duo’s te kunnen vormen) beschikbaar van 10.00 tot 17.00 uur in de week van 17 tot 21 juni en op vrijdag tot 19.00 uur voor een eindpresentatie aan het grote publiek?

Stuur dan vóór 30 april 2019 een korte introductie over jezelf met je motivatie voor deelname aan het Designsprint-team naar aanmelden@marineterrein.nl o.v.v. ‘Designsprint’. Mocht je een van de geselecteerden zijn, dan word je begin mei uitgenodigd voor een voorbereidende werkgroep om kennis te maken met de andere deelnemers. We streven naar een diverse vertegenwoordiging.

Over WeMakeThe.City

WeMakeThe.City, een stadsbreed initiatief dat steden beter maakt, zoomt in 2019 in op hoe we steden van, voor en door écht iedereen kunnen maken. Waarin iedereen er mag zijn, iedereen meedoet en iedereen gelijkwaardig meedeelt. Het omvangrijke vraagstuk van de economische en sociale tweedeling manifesteert zich in alle wereldsteden en vraagt om rigoureuze ingrepen om de ontwrichting van samenlevingen tegen te gaan. Om steden leefbaarder, rechtvaardiger, duurzamer, klimaatbestendiger, bereikbaarder en veiliger te maken, nodigen we iedereen die iets met steden te maken heeft uit om mee te doen, aan te haken, mee te maken. Patta’s, brogues, blauwe boorden, activisten, hackers, stuurlui aan wal, kapiteins, minderheden, meerderheden, overheden, onderheden; iedereen. Samen maken we de stad van de toekomst!

Over Marineterrein Amsterdam

Op Marineterrein Amsterdam worden oplossingen bedacht, getest en toegepast voor internationale uitdagingen. Een gemeenschap van vernieuwers, wetenschappers en bedrijven werkt hieraan samen, zodat de sterke positie van Amsterdam en Nederland internationaal wordt verstevigd. Het Marineterrein wordt ontwikkeld tot een toekomstbestendig stadskwartier waar open innovatie mogelijk is, met toegankelijke en flexibele werk- en ontmoetingsruimtes, bijzondere woonvormen, sport, recreatie en groen.