Open call: Energy Junkies

Nieuws
Beeld Open Call_liggend

Onze verslaving aan energie, afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de gevolgen daarvan voor het klimaat zijn vernietigend voor ons leefklimaat. Ook in de stad. Dat moet veranderen. Wij zijn benieuwd wat kunstenaars, creatieven en makers ons willen meegeven voor de stadswijk van de toekomst en het Marineterrein van morgen. 

We roepen kunstenaars, creatieven en makers op om voorstellen in te dienen voor een project in de buitenruimte van het Marineterrein dat uitdrukking geeft aan onze energieverslaving en/of de energietransitie die steden moeten ondergaan. Deze open call sluit aan bij de expositie Energy Junkies, die vanaf 8 juni te zien is in De Studio van NEMO, gebouw 027A op het Marineterrein.

Over de open call

 • Deze open call is bedoeld voor kunstenaars, ontwerpers en andere creatieven die werken op het snijvlak van kunst, technologie en wetenschap.
 • Alle kunstdisciplines (autonome kunst, toegepaste kunst, performance, vormgeving, immersive media, etc.) zijn welkom om deel te nemen aan deze open call.
 • Het ingediende project moet bestendig zijn in de publieke buitenruimte en mag daar geen obstakel vormen, overlast geven of naderhand sporen achterlaten.
 • De open call is in principe gericht op de realisatie van een nieuw project, maar deelnemers mogen gebruikmaken van bestaand eigen werk.
 • Een selectiecommissie zal de inzendingen beoordelen. Beoordelingscriteria zijn: relevantie binnen het thema, artistieke kwaliteit, realiseerbaarheid, aansluiting bij het Marineterrein als testgebied en gebied in ontwikkeling. 
 • Er wordt één project geselecteerd. Het geselecteerde project worden bekend gemaakt op 8 juni 2022.
 • Het geselecteerde project zal in de buitenruimte naast de Schietbaan (gebouw 022) worden gepresenteerd.

Wat bieden we?

 • Werkruimte op het Marineterrein van 27 juni – 14 juli 2022.
 • Feestelijke opening medio juli 2022.
 • De hele zomervakantie presentatie van het project.
 • Het honorarium voor de uitwerking en presentatie van het winnende voorstel is conform de Fair Practice Code en de Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Indien het gaat om de aanpassing van een bestaand werk bedraagt het honorarium 3.600 euro. Voor een geheel nieuw werk wordt een aanvraag gedaan bij het Mondriaan Fonds. Daarnaast is er een bijdrage aan de materiaal- en productiekosten.

Hoe doe je mee? 

Stuur uiterlijk 31 mei 2022 een voorstel in met volgende onderdelen:

 • Projectplan met inhoudelijk en artistiek concept (maximaal 2x A4).
 • Schetsen/impressies van het eindresultaat (maximaal 5x A4).
 • Technische omschrijving (materialen en productietechnieken).
 • De afmetingen van het project.
 • Planning van de uitvoering.
 • Raming materiaal- en productiekosten.
 • Stuur je voorstel naar livingartlab@marineterrein.nl.