Ontwikkelingen op het Marineterrein

Nieuws
Marineterrein eerste fase
In januari 2015 komt het gedeelte direct naast Het Scheepvaartmuseum (de Voorwerf) ter beschikking.

Het Marineterrein wordt stapsgewijs 'organisch' ontwikkeld. De belangrijkste gebeurtenissen die nu bekend zijn betreffen het ter beschikking komen van de Voorwerf, een tijdelijke brug om het terrein wat beter te ontsluiten en de accommodatie van het voorzitterschap van de Europese Unie.

Het Marineterrein wordt stapsgewijs ‘organisch’ ontwikkeld. De belangrijkste gebeurtenissen die nu bekend zijn betreffen het ter beschikking komen van de Voorwerf, een tijdelijke brug om het terrein beter te ontsluiten en de accommodatie van het voorzitterschap van de Europese Unie. 

Voorwerf

Voor de geleidelijke verhuizing van Defensie en de Marine liggen op dit moment nog meerdere scenario’s op tafel. Wat we zeker weten, is dat het historisch gedeelte bij de Voorwerf beschikbaar komt per 1 januari 2015. De overige gebouwen en het bijbehorende buitengebied komen gefaseerd tussen augustus 2016 en juli 2018 vrij. Op dit moment worden geschikte tijdelijke huurders gezocht voor het Poortgebouw (het lange, oude gebouw aan de Kattenburgerstraat). Lees verder onder ‘Te huur’.

Als er meer duidelijk is over hoe en wanneer de Koninklijke Marine het terrein verlaat, zullen geleidelijk de overige gebouwen een nieuwe invulling krijgen.

Brug

In de bestuursovereenkomst is voorzien in een tijdelijke brug. Op het ogenblik is deze brug in voorbereiding. De laatste plannen betreffen een drijvende fiets- en voetbrug. Die is relatief goedkoop, kan makkelijk open en dicht, en kan weer worden hergebruikt.

Voorzitterschap Europese Unie

In 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Er komen dan veel hoogwaardigheidsbekleders naar Nederland en die moeten op een goede en veilige manier kunnen confereren. Dat gaat gebeuren op het Marineterrein van januari tot juni 2016. Eén van de opdrachten daarbij is de buitenlandse bezoekers een goed en adequaat beeld mee te geven van de Nederlandse cultuur. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal daarom een intendant aanstellen voor het culturele programma. Daarmee zal intensief worden samengewerkt aan het programma en de inrichting van terrein en gebouwen tijdens deze periode.