Nieuwe vogelhuisjes op Marineterrein zijn meer dan een paar plankjes

Nieuws
IMG_8707-1310x680

Deze zomer beschilderden buurtbewoners en onze nieuwe buren van de noodopvang tijdens de Buurtcamping op het Marineterrein vogelhuisjes. Nu hangen de kleurrijke creaties en is gebleken dat er meer in deze vogelhuisjes schuilt dan enkel een nestje.

‘Kijk, als het goed is komt in dat huisje een specht wonen!’ Berthine van Dalen van Bureau Marineterrein houdt haar hand omhoog om de lage herfstzon uit haar ogen te houden. Ze kijkt naar de gevel van gebouw 024 op het Marineterrein, een van de plekken waar de vogelhuisjes nu hangen.

Nieuwe ontmoetingen
‘Het schilderen en versieren van de huisjes tijdens de buurtcamping was ontzettend leuk,’ zegt Berthine, ‘maar we wilden er meer mee bereiken dan een gezellige activiteit. Ten eerste is het een mooie manier om buurtbewoners met elkaar kennis te laten maken. Dat krijgt met de komst van onze nieuwe buren in de noodopvang een extra dimensie. Het vogelhuisjes schilderen was zo een katalysator voor nieuwe ontmoetingen en verbindingen tussen oude en nieuwe bewoners.’ 

Fluitende buurtbewoners
Maar Berthine had ook de gevederde bewoners van het Marineterrein in gedachten. Als ecotuner, iemand die activiteiten rondom de verbinding tussen mens en natuur stimuleert, is ze ook zeer begaan met de fauna op het terrein. ‘Net zo goed als de mensen die hier wonen, zijn ook de vogels buurtbewoners. Zij spelen een belangrijke rol in het stedelijke ecosysteem en verdienen dus ook een fijn plekje op het Marineterrein. In zekere zin zijn deze vogelhuisjes dus voor en door de buurt, want ook de vogels wonen hier. Die wederkerigheid vind ik mooi: de bezoeker of ‘gebruiker’ van het Marineterrein geeft iets terug aan de vogels en de natuur.’ 

Geschikte nestplek
En dat is hard nodig, weet Berthine. ‘Net zoals de mens bescherming is gaan zoeken door huizen te bouwen, heeft de vogel ook de bescherming van een huisje nodig. Om zich te beschermen tegen de kou, tegen natuurlijke vijanden als katten en roofvogels én de mens. En héél belangrijk: om een nestje te bouwen voor hun kroost. Goede schuil- of nestplekken verdwijnen helaas erg vaak, doordat de omgeving steeds meer verstedelijkt. Hierdoor gaan ze vaak op zoek naar alternatieven die niet altijd even geschikt zijn. Denk aan spouwen en kieren van huizen. Vogelhuisjes kunnen ervoor zorgen dat de vogels makkelijker een geschikte plek vinden.’

Inclusief ecosysteem
Dat draagt bij aan de missie om van het Marineterrein een inclusieve en diverse stadswijk te maken, vindt Berthine. Want om echt inclusief te zijn moet je ook aan de natuur denken.  ‘Hoe creëren we een inclusief ecosysteem op het terrein waarbij de natuurlijke wereld niet vergeten wordt en een gelijkwaardige rol toebedeeld krijgt? Hoe verbinden we de buurtbewoners aan deze natuurlijke wereld op het terrein en creëren we een wederkerige relatie tussen de mens en natuur? Een toename van de vogelpopulatie zal een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit van het Marineterrein en de omgeving. Vogels zorgen voor een natuurlijk evenwicht in de insectenpopulatie en ze bestuiven de planten en verspreiden zaden. Daar profiteert natuurlijk ook de mens van. De vogels (en natuurlijk ook alle andere dieren en insecten) zijn daarom, vanuit mijn visie, onlosmakelijk verbonden met het terrein en de community.’