Nieuw op Marineterrein Amsterdam: OpenEmbassy

Nieuws
IMG_7011 (2)

OpenEmbassy helpt nieuwkomers in Nederland hun weg te vinden

Nieuwkomers in Nederland voegen waarde toe aan de samenleving, mits ze hun weg kunnen vinden in de maatschappij. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe Marineterrein-communitylid OpenEmbassy, dat zich inzet voor een inclusief en toegankelijk systeem van integratie en inburgering. Nadat het Marineterrein afgelopen zomer tijdelijk als opvanglocatie voor inkomende vluchtelingen uit Afghanistan diende, ontstond de wens om meer voor deze mensen te kunnen betekenen. OpenEmbassy geeft in de toekomst samen met andere nieuwe communityleden zoals Kennisland en House of Skills, vorm aan een inclusiever Marineterrein

Nederland is een mooi, veilig land met goede sociale voorzieningen en een sterke economie. Het is daarom zonde, zegt OpenEmbassy-directeur Patrick van der Hijden, dat nieuwkomers daar zo weinig toegang tot hebben. ‘Vanaf het moment dat vluchtelingen een verblijfsstatus krijgen, worden ze geconfronteerd met een systeem dat niet op hen is ingericht. Als we de Nederlandse samenleving toegankelijker maken voor deze mensen, kunnen ze hier ook eerder aan bijdragen. Maar daarvoor is een systeemverandering nodig.’ 

Individuele begeleiding
En dat is precies waar OpenEmbassy zich op richt. Door nieuwkomers op individueel niveau door het systeem van integratie en inburgering te begeleiden wordt snel duidelijk waar de knelpunten en doodlopende straten zich bevinden, vertelt Patrick. ‘Daarom werken we het liefst in opdracht van overheden of instanties als zorgverzekeraars. Want wanneer we moeilijkheden tegenkomen kunnen we die meteen bij hen kenbaar maken. We houden ze als het ware een spiegel voor: hier gaat het fout en zo kan het beter.’

Directeur van OpenEmbassy Patrick van der Hijden

Systeemverbetering
OpenEmbassy is inmiddels een organisatie met vijftien werknemers, maar is ooit begonnen als online helpdesk om relatief simpele vragen van nieuwkomers te beantwoorden. En dat bleek een schot in de roos. ‘Er zijn veel mensen met vragen maar er zijn ook heel veel mensen die willen helpen’, zegt Patrick. ‘Kleine dingen als hulp bij het aanvragen van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, of advies bij het openen van een eigen zaak. We leerden dat nieuwkomers bij belangrijke thema’s als huisvesting en toegang tot onderwijs en zorg problemen ervaarden. De kennis en data die we hierover hebben verzameld, zetten we nu in om problemen in het systeem op te lossen.’ 

Nieuwkomer als ervaringsdeskundige
En dat zijn vaak best simpele dingen. ‘De voorlichting over de nieuwe inburgeringswet zou in eerste instantie in het Nederlands worden gegeven. Dat is op z’n zachtst gezegd niet handig als je als nieuwkomer de taal nog niet machtig bent. Nu is de voorlichting het eerste half jaar in de eigen taal van de nieuwkomer. Zo zijn er tal van voorbeelden van kleine en grote veranderingen die OpenEmbassy voor elkaar heeft gekregen. Allemaal gegrond in de ervaringen van de mensen om wie het gaat, de nieuwkomers zelf. Zij zijn de experts en weten het best waar dingen beter kunnen.’ 

Deuren openen
Zo wordt het systeem steeds iets beter, al is het werk van OpenEmbassy nooit af, weet Patrick. ‘We hebben nu gewerkt met een kwart van de Nederlandse gemeenten en dat aantal willen we vergroten. Daarom is het nu belangrijk om terug te kijken en te onderzoeken wat echt werkt en wat echte verandering brengt. Om je weg in Nederland te vinden is inburgering cruciaal. Maar inburgeren is eigenlijk niets anders dan het halen van een diploma, het zegt weinig over of je als nieuwkomer je plek vindt. Als we bepaalde aspecten van de samenleving zo inrichten dat mensen geen gesloten maar open deuren tegenkomen, zijn we al een heel eind. Immigratie is van alle tijden en mensen zijn altijd in beweging. Laten we dus zorgen dat we ons al samenleving openstellen zodat de potentie van alle nieuwkomers benut kan worden.’   

Tekst en fotografie: Sjoerd Ponstein