Nieuw op Marineterrein Amsterdam: Next Nature Network

Nieuws
Photo: Nichon Glerum
Photo: Nichon Glerum

Netwerk wil bewustzijn creëren rondom technologische vraagstukken.

In een wereld waarin technologie een steeds grotere rol speelt, is het belangrijk stil te staan bij de vraag wat dit voor ons als mensheid betekent. Moeten we nieuwe technologieën omarmen of moeten we huiverig zijn voor het gebruik ervan? Next Nature Network wil dat we bewust over deze vragen nadenken.

‘Bestaande en opkomende technologieën vormen steeds meer een laag om de biosfeer, de levende materie, heen’, zegt Tim Hoogesteger, managing director van Next Nature Network. ‘Dit biedt mogelijkheden, maar misschien ook gevaren. Met Next Nature Network willen we de voor- en nadelen in kaart brengen en mensen hierover laten nadenken.’

Ethische vragen

Als voorbeeld noemt Hoogesteger kunstmatige intelligentie en kunstmatige zwangerschappen. ‘Deze technologieën kunnen ons dienen, maar ze roepen ook vragen op. Pikken robots straks onze banen in, of creëren ze juist nieuwe banen? En welke ethische vragen spelen er rondom bijvoorbeeld een kunstmatige baarmoeder? Wat betekent het om mens te zijn als een baby in een soort baarmoederzak ‘gekweekt’ kan worden?’
Deze en andere vragen behandelt Next Nature Network door exposities, lezingen en workshops te organiseren, en door artikelen te publiceren. ‘Het gaat ons hierbij niet altijd om het beantwoorden van de vraag.’ benadrukt Hoogesteger. ‘Het gaat ons erom bewustzijn te creëren over welke technologieën ons dienen en welke niet.’

Leden en fellows

Next Nature Network is een ledenorganisatie met inmiddels meer dan 800 leden in 38 landen. Hoogesteger: ‘Mensen worden vooral lid van Next Nature Network omdat ze het eens zijn met onze visie en doelen. Daarnaast hebben we zogenaamde fellows onder onze leden die om de vijf jaar nieuwe projecten bedenken en exposities inrichten.’

Breed publiek

Met de komst naar het Marineterrein ziet Hoogesteger kansen nog beter zijn publiek te kunnen bereiken. ‘Hier kunnen we zowel ideeën bedenken als uitvoeren. We hebben de visie om een publieke hub te worden en op het Marineterrein is er de mogelijkheid onze exposities en workshops toegankelijk te maken voor een breed publiek. Daarnaast is er al een hele interessante community aanwezig waarmee we in de toekomst aan mooie projecten kunnen samenwerken.’

Meer info over Next Nature Network? Klik hier.