Nieuw op het Marineterrein: Techleap.nl

Nieuws
techleap_team_landscape-830x466

Voor start-ups zit de wereld vol obstakels. Hoe kom je aan voldoende (start)kapitaal, kennis en talent om te blijven groeien? Het nieuwe Marineterrein-communitylid Techleap.nl ondersteunt start-ups en scale-ups tijdens hun weg naar wasdom en jaagt samenwerking aan.

Startups en scale-ups zijn  enorm waardevol voor de economie en kunnen helpen bij het oplossen van maatschappelijke stedelijke problemen van nu en de toekomst. Zonde dus als deze jonge bedrijven door praktische problemen als gebrek aan geld of menskracht niet door kunnen groeien of niet weten te overleven, vindt Alice Jentink van Techleap.nl. ‘Techleap is een organisatie gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met als doel het ecosysteem voor techstart-ups te verbeteren’, legt ze uit. ‘Dat doen we onder andere door programma’s op te zetten die bedrijven stap voor stap kunnen doorlopen en we doen onderzoek naar wat er nodig is om ze succesvol te laten groeien.’ 

Barrières
En dat is belangrijk, want net als bij planten moeten ook de omstandigheden voor start-ups goed zijn om tot bloei te komen. Alice: ‘Veel jonge bedrijven lopen tegen barrières aan. Bij snelle of onverwachte groei van een bedrijf komt van alles kijken. Dan zien start-ups zich ineens geconfronteerd met een tekort aan talent, kennis of kapitaal. Zo kan het zijn dat een bedrijf dat het ASML of Philips van de toekomst had kunnen worden al strandt voordat het op stoom is gekomen.’ 

Scale-ups koppelen aan start-ups
Het komt bijna altijd neer op vier dingen, vertelt Alice: toegang tot kennis, kapitaal. talent en technologie. En Techleap zit als een spin in het web om te zorgen dat de juiste bedrijven die toegang krijgen. ‘Zo brengen we reeds succesvolle scale-ups die alle problemen en tegenslagen al eens zijn tegengekomen en start-ups die tegen bepaalde vraagstukken aanlopen bij elkaar. Met de kennis die zo’n scale-up in huis heeft, kunnen ze de start-up begeleiden. Daarnaast moedigt Techleap de scale-ups aan om in de Nederlandse start-ups te investeren met kennis en kapitaal.’ 

Talent vinden
Aan genoeg talent komen is vaak een van de grootste problemen voor techstart-ups. Er is een enorm tekort aan mensen in de techsector, weet Alice, en dus zet Techleap zich in om scale-ups te helpen met tools en kennis om voldoende talentvolle mensen te werven, behouden en ontwikkelen. ‘Het vinden van talent is voor start-ups ontzettend moeilijk. Wij proberen bijvoorbeeld te helpen door met een job board meer zichtbaarheid voor vacatures te creëren, maar het probleem zit natuurlijk dieper dan dat. We kijken daarom ook verder wat er nodig is om de omstandigheden te verbeteren en zetten ons bijvoorbeeld ook in om het belastingvoordeel voor expats te behouden.’ 

Ecosysteem
Ook prins Constantijn zag het belang van een goed ecosysteem voor start-ups en heeft zich als speciaal gezant aan Techleap verbonden. Zo gaat Techleap voorwaarts om, zoals Alice het zegt ‘Nederland te transformeren in een land dat techleiders in staat stelt de kampioenen van de toekomst te bouwen: bedrijven die een positieve impact op de wereld hebben.’ We willen van Nederland het beste ecosysteem van Europa maken. Belangrijk is ook dat bedrijven daarbinnen elkaar weten te vinden en met kennis en kapitaal  op weg helpen. Een soort circulaire keten van informatie en investeringen. Stimulans in de sector is heel erg nodig en Techleap is er als katalysator om het vliegwiel draaiende te houden.’