MAKE Biobased: een nieuw keuzevak van de Open Kenniscoalitie

Nieuws
MAke Biobased

De Open Kenniscoalitie van AHK, Codam en AMS Institute biedt een nieuw gezamenlijk keuzevak aan: ‘MAKE Biobased’. Dit keuzevak verbindt kunst, technologie en techniek.

Open Kenniscoalitie

De stad van morgen wordt circulair. Om studenten hierop voor te bereiden, is samenwerking ontzettend belangrijk. Daarom zijn AMS Institute, AHK en Codam de Open Kenniscoalitie gestart (OKC), waarbinnen samenwerken een fundamenteel principe is. 

Een van de laatste initiatieven van de OKC is ‘MAKE Biobased’. Dit is een gezamenlijk keuzevak waarin studenten van de drie instituten hun krachten bundelen en de kruising tussen design, technologie, kunst en duurzaamheid verkennen.

“Het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking is essentieel. We moeten actief op zoek gaan naar kennis uit verschillende domeinen en inspiratie putten uit verschillende onderwijsachtergronden. Dat is precies wat er gebeurt in dit MAKE Biobased keuzevak.”  – Marlies Boterman, docent Academie van Bouwkunst, AHK

De toekomst is biobased

Kennis van digitale fabricage, stedenbouw, design en biobased materialen (materialen afkomstig uit de levende natuur), is nodig om van een lineaire, fossiele samenleving naar een wereld te gaan die circulair en biobased samenleven mogelijk maakt.

MAKE Biobased speelt hierop in. Studenten ontwerpen in de praktijk met biobased materialen en leren over fabricageprocessen, zoals 3D-printen en lasersnijden. Daarbij werken studenten van alle drie de instituten nauw samen. 

Leren met elkaar en van elkaar

Samen leren staat centraal. Kunstenaars zijn creatief en hebben gevoel voor esthetiek. Ingenieurs weten alles van de technische kant en programmeurs zijn goed in het optimaliseren van processen. Door van en met elkaar te leren, krijgen studenten een breder en dieper begrip van ontwerpprincipes en digitale fabricagetechnieken.

“MAKE Biobased” biedt studenten een unieke kans om over disciplines en instituten heen te werken en hen voor te bereiden op de complexe uitdagingen van de toekomst. Het is inspirerend om te zien hoe elke student zijn eigen expertise inbrengt, wat de leerervaring voor alle betrokkenen verrijkt.” – Mariet Sauerwein, Research Fellow, AMS

MAKE Biobased is erg praktijkgericht. Studenten maken vogelhuisjes voor specifieke vogelsoorten, die straks op het Marineterrein te zien zullen zijn.

“Bij MAKE Biobased bundelen medewerkers van AMS Institute, AHK en CODAM hun krachten. Zo kunnen we inhoud aanbieden die geen enkele instelling alleen had kunnen bieden. Studenten komen elk met hun eigen ervaring en vaardigheden, wat peer-to-peer leren mogelijk maakt.”
– David Giron, directeur van CODAM