Innovatie, cultuur én rust

Nieuws
_0016_Buiten werken

Marineterrein Amsterdam ontwikkelt zich tot een toekomstbestendig stadsdeel. Pioniers bedenken, testen en passen er innovaties toe voor een leefbare stad. Projectdirecteur Liesbeth Jansen deelt haar vergezicht.

Marineterrein Amsterdam ontwikkelt zich tot een toekomstbestendig stadsdeel. Pioniers bedenken, testen en passen er innovaties toe voor een leefbare stad. Projectdirecteur Liesbeth Jansen droomt van een dynamisch gebied mét rustige plekjes.

‘Over een kwart eeuw is het Marineterrein een levendige plek waar veel te beleven valt, maar waar je ook de stilte kunt opzoeken.’ Dat is de verwachting van Liesbeth Jansen, projectdirecteur van Bureau Marineterrein Amsterdam.

Enorme potentie

‘Dit is een gebied met enorm veel potentie, alles kan hier qua vorm en inhoud’, vertelt Jansen enthousiast. Alleen daarom al kiezen partijen niet voor het snelle geld, maar voor de meeste economische en maatschappelijke meerwaarde: een innovatiedistrict met start-ups, wetenschappers en pioniers in duurzame technologie; ‘een innovatief topmilieu’. Jansen zoekt bedrijven die willen samenwerken en die kunnen laten zien wat ze doen: ‘Een open uitstraling is belangrijk.’

Innovatie en cultuur

Het gebied krijgt kantoorruimte, maar ook woningen, onderwijs, horeca, ontspanning, sport en cultuur. Zo’n gebied trekt bedrijven, bewoners en bezoekers aan. Jansen wil innovatie aan cultuur koppelen: ‘Het moet een plek worden waar je verrast wordt door de kennis en de cultuur, en door de mensen die je tegenkomt. Nieuwsgierige, avontuurlijke en onderzoekende mensen. Doeners.’

De tijd nemen

Jansens schrikbeeld is dat het terrein over 25 jaar volgebouwd is met kantoren. ‘Dat zou zonde zijn. Het moet echt onderdeel van de stad worden.’ Voor de ontwikkeling van zo’n bijzondere plek moet je de tijd nemen om te onderzoeken hoe je de maximale toegevoegde waarde genereert, niet alleen financieel maar ook maatschappelijk. Dat bereik je met ‘organische ontwikkeling’. Rijk en gemeente hebben afgesproken het Marineterrein organisch te ontwikkelen. Dat betekent dat je de ontwikkeling stuurt vanuit programma, zoals ook in de beginfase van de Westergasfabriek is gebeurd. Door te sturen op programma blijf je flexibel en daarmee opgewassen tegen de steeds snellere veranderende samenleving. Bij organisch ontwikkelen kijk je niet hoe het gras groeit. Je stuurt wel degelijk’, verduidelijkt Jansen. ‘We hebben ambities geformuleerd voor het gebied en de waarden verbinding, vernieuwing en focus.’

Rustig plekje

Jansens vergezicht: ‘Het wordt een dynamisch gebied, maar je kunt er over 25 jaar ook nog steeds een rustig plekje vinden. Balans in de stad betekent niet dat je de drukte verspreidt. Je moet ook kunnen ontsnappen aan de drukte.’