Het Smart Roof 2.0 bloeit en zoemt

Nieuws
ezgif-7-3033a1cf5571

Niet alleen verkoeling, maar ook meer biodiversiteit dankzij dit blauwgroene dak

Insecten zijn van groot belang voor (stedelijke) ecosystemen, maar door verstedelijking neemt wereldwijd het aantal insecten af. Blauw-groene daken, zoals het Project Smart Roof 2.0 op Marineterrein Amsterdam, bieden een oplossing voor dit probleem.

Gebrek aan leefruimte vormt een steeds grotere bedreiging voor insectenpopulaties. Begroeide daken bieden een welkom toevluchtsoord voor vlinders, bijen en andere insecten: in plaats van een kaal, zwart dak groeien hier allerlei bloemen en planten. En uit nieuw onderzoek blijkt dat insecten zich zeer thuis voelen op het Smart Roof op het Marineterrein.

Hoge score
Het onderzoek richtte zich op meer dan twintig groene daken in heel Nederland. Het Smart Roof is anders dan standaard groene daken omdat het meer regenwater kan bergen, en dat water vasthoudt voor plantengroei in droge periodes. Vandaar de term blauw-groen dak. Het Smart Roof kwam op een aantal punten heel goed uit de bus. Qua aantal soorten bloem bezoekende insecten eindigde het Smart Roof als tweede en qua aantallen bijensoorten zelfs als eerste (er werden veertien verschillende soorten geteld). Ook werden er op het Smart Roof het meeste bloemen geteld van alle daken in het onderzoek, gemiddeld 65 bloemhoofdjes per vierkante meter. Op aantallen bloem bezoekende insecten werd het Smart Roof derde.

Bijzonder
Ook was er een opmerkelijke bezoeker op het dak. De graafwesp Passaloecus pictus is pas sinds 2007 in Nederland te vinden en komt eigenlijk alleen in Limburg voor. De waarneming van dit insect op het Smart Roof is dus vrij opvallend.

Biodiverser
Het onderzoek toont aan dat je met blauw-groene daken meer biodiversiteit krijgt, zelfs midden in de stad. Project Smart Roof 2.0 realiseert dus niet alleen stedelijke verkoeling en regenwateropslag, maar ook een waardevolle toevoeging aan het leefgebied van insecten.

 

Bron: Roof Buzz – Factors affecting pollinators on green roofs. Marco Tanis, MSc Biology van Leiden University in samenwerking met Bureau Stadsnatuur en het Naturalis Biodiversity Centre, januari 2020.
Beeld: Joris Voeten, Drain Products Europe, TKI Project Smart Roof 2.0, 2019.
Het Smart Roof 2.0-project op Marineterrein Amsterdam is onderdeel van het TKI-watertechnologieprogramma van Topsector Water en Maritiem.