Het nieuwe Marineterrein

Nieuws
MTA_17_1024_Ontdekdagen_info

Je bent welkom op 4 oktober in Pakhuis de Zwijger voor de afsluiting van de eerste consultatieronde over plannen voor de toekomst van Marineterrein Amsterdam.

Afgelopen zomer heeft het college van B&W de eerste ideeën voor de toekomst van Marineterrein Amsterdam bekendgemaakt. Op 4 oktober wordt in Pakhuis de Zwijger hierover een openbare bijeenkomst georganiseerd.

Marineterrein Amsterdam ontwikkelt zich tot de plek waar oplossingen voor wereldwijde uitdagingen worden bedacht, getest en toegepast. Een toonaangevende, internationale gemeenschap van vernieuwers, wetenschappers en bedrijven werkt hier samen, zodat de sterke positie van Amsterdam en Nederland internationaal wordt verstevigd. Het Marineterrein wordt zo een toekomstbestendig stadskwartier waar open innovatie mogelijk is, met toegankelijke en flexibele werk- en ontmoetingsruimten, bijzondere woonvormen, sport, recreatie en groen.

Velen hebben op deze eerste plannen gereageerd en we hebben nadere onderzoeken gedaan. De eerste ideeën zijn verder uitgewerkt. De plannenmakers van Rijk, gemeente, stadsdeel en Bureau Marineterrein Amsterdam presenteren op woensdag 4 oktober 2017 om 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger de voortgang. Ook gaan de betrokkenen over specifieke onderwerpen verder in gesprek met belangstellenden.

Opgeven voor deze bijeenkomst kan via de online agenda van Pakhuis de Zwijger.