Het land binnen de muren

Nieuws
MAT-1024_landAchterde-Muren-1

Hoe ziet het leven van een marinier er uit? Das Magazin arrangeerde op het Marineterrein ontmoetingen tussen vijf schrijvers en vijf mariniers. De verhalen die hieruit zijn ontstaan, zijn terug te lezen via de interactieve website Het land binnen de muren.

Hoe ziet het leven van een marinemens eruit? Das Magazin arrangeerde op het Marineterrein ontmoetingen tussen vijf schrijvers en vijf medewerkers van de Koninklijke Marine. De verhalen die hieruit zijn ontstaan, zijn terug te lezen via de interactieve website Het land binnen de muren.

Wie tot voor kort op Google Maps naar het Marineterrein in Amsterdam zocht, kreeg een zorgvuldig onscherp gemaakt satellietbeeld te zien. De 14 hectaren ten oosten van Het Scheepvaartmuseum waren geheim gebied – en dat waren ze al eeuwenlang. Het militair terrein in het centrum van de stad deed sinds de 17e eeuw onder meer dienst als de werkplek van Michiel de Ruyter en Vincent van Gogh, de scheepswerf van de Admiraliteit, helikopterlandingsplaats voor hoogwaardigheidsbekleders, meldplek voor aspirant-militairen, revalidatieoord voor getraumatiseerde soldaten en onderduikadres voor Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders.

Fictieve verhalen

Nu, na meer dan 350 jaar, is de poort geopend. Om de bijzondere aard van het gesloten terrein te vangen, vroeg Das Magazin in de zomer van 2014 toestemming om met vijf schrijvers het land binnen de muren te betreden. Het vijftal werd door militairen en historici ingeleid in de geschiedenis, de geheime operaties, de bijzondere personen en de speciale cultuur van deze stadsenclave. De fictieve verhalen die zij schreven, zijn een herinnering aan wat is geweest, een verbeelding van wat zou kunnen zijn geweest en een blik op toekomstig gebruik.

Het land binnen de muren ontsluit een nieuw stuk stad via de oudste vorm van kennis: verhalen. Op papier en online. Als alternatief beginpunt voor de geplande gebiedsontwikkeling.

Auteurs: Carolina Trujillo, Daan Heerma van Voss, Gustaaf Peek, Allard Schröder en Niña Weijers.
Grafisch ontwerp: Menno Hoope.
Digitale realisatie: Jorrit Schaap.
Eindredactie: Daniël van der Meer en Luc Mastenbroek (Das Magazin).
Fotografie: Koos Breukel en Sander Troelstra.
Concept en ontwerp: Sjoerd ter Borg.