Kijkje achter de poort

Nieuws
Nieuwsbrief_2014_Achter-de-poort

Afgelopen zondag, 14 september, hebben 120 mensen gebruik kunnen maken van de gelegenheid om met Open Monumentendag een kijkje achter de gesloten muren van het Marineterrein Amsterdam te nemen.

Afgelopen zondag, 14 september, hebben 120 mensen gebruik kunnen maken van de gelegenheid om met Open Monumentendag een kijkje achter de gesloten muren van het Marineterrein Amsterdam te nemen.

Het Marine Terrein Amsterdam is op het ogenblik nog een volledig functioneel militaire terrein. Daarom is het niet eenvoudig er een kijkje te nemen. Ter gelegenheid van Open Monumenten dag zijn rondleidingen over het terrein gegeven door de plaatsvervangend commandant Hans Bartelsman en medewerkers van Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en Bureau Marineterrein Amsterdam.  BMA heeft op aansprekende wijze de geschiedenis van het terrein in kaart gebracht, zoals het dempen van de voormalige haven op het terrein met zand dat vrij kwam bij de aanleg van de IJ-tunnel.

De archeologiewerkplaats die sinds kort op het terrein een werkplaats heeft, liet resultaten zien van de opgravingen bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn, de beerput van Onze Lieve Vrouw op Zolder en natuurlijk vondsten die op het terrein zijn gedaan.

Bij de poort van het terrein melden zich nog 285 belangstellenden die graag een kijkje wilden nemen, maar die zich niet vooraf hadden aangemeld, wat een voorwaarde is om toegang tot het terrein te kunnen krijgen. Gelukkig heeft AT5 een uitgebreid verslag gemaakt van deze bijzondere enclave in Amsterdam, te bekijken op http://www.at5.nl/tv/straten-van-amsterdam/aflevering/16025