Er is leven na de groei

Nieuws
leven-na-de-groei-featured-1594x800

De lunchlezing 'Er is leven na de groei' werd georganiseerd door Marieke van Doorninck, Matthijs ten Berge, Nina Tellegen en Bureau Marineterrein. Sprekers Paul Schenderling en Merlijn Twaalfhoven gingen dieper in op de oneindige groei op een eindige planeet en de noodzaak van een nieuw evenwicht tussen sociale, ecologische en economische waarden.

Stop met groeien

De uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van energie, water, materialen en toxische stoffen in Nederland is buiten iedere proportie. Maatregelen helpen niet. Het huidige economische systeem stimuleert consumptie en technologische vooruitgang, wat weer zorgt voor meer verbruik. Alleen al daarom is het  stoppen van groei cruciaal.

Maar er zijn meer redenen om te stoppen met groei. Denk aan de leveringszekerheid van grondstoffen, verminderde stress en prestatiedruk, aankomende EU-wetgeving, het in stand houden van de democratie en het bevorderen van solidariteit.

Kwalitatief en duurzaam

Een nieuw systeem gaat veel meer over kwalitatieve groei en een evenwichtig beleid.Voor duurzame, structurele welvaart én welzijn op de lange termijn is sterke bestaanszekerheid belangrijk. Belasting moet op productie worden geheven, in plaats van op arbeid. Consumptiegroei moet stoppen, er zal veel gedeeld worden en de publieke sector wordt coöperatief.

Projecten in de praktijk

Ook op het Marineterrein werken instanties en bedrijven aan andere manieren van groei. 

Amsterdam Economic Board werkt aan een De Green Deal:  een consortium van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die de transitie naar een circulaire economie binnen de textielindustrie gaan aanpakken. In 2030  moet de textielsector in de regio voor 70 procent circulair zijn, om daarna zo snel mogelijk volledig circulair te zijn.

Bij project Brouwbos op landgoed Sellink in Winterswijk wordt door We the People een model voor een regeneratief landgoed gemaakt; waarbij ecologische rijkdom, cultuur-landschappelijke waarde én een positieve exploitatie samengaan. Stap voor stap worden nieuwe en oude gewassen, producten, en verdienmodellen geïntroduceerd. 

Bijdragen aan systeemverandering

De lunchlezing eindigde met de vraag hoe het Marineterrein Collectief kan bijdragen aan deze systeemverandering. Systeemverandering is als een tapijt onder een groep mensen wegtrekken. Je moet samen en in overleg tegelijk omhoog springen, anders gebeurt er niks. 

Het Marineterrein is, juist door haar diversiteit aan organisaties, de perfecte plek om hiermee te oefenen, experimenteren en leren. Die diversiteit heb je nodig in verandering. Want als het hier niet lukt, waar dan wel?