Digitale experience The Amsterdam

Nieuws
MAT-1024_16_DigitaleExperience

In 1749 verging VOC-schip De Amsterdam voor de kust van Hastings. Met data van archeologisch speurwerk is een digitale installatie ontwikkeld die het Europese handelsnetwerk uit die tijd haarfijn blootlegt.

The Amsterdam is een interactieve beleving over het historische handelsnetwerk van de stad Amsterdam met Europa. Centraal staan de archeologische vondsten uit het VOC-schip Amsterdam, dat is gezonken voor de kust van Hastings. The Amsterdam is tijdens kantoortijden toegankelijk voor het publiek.

Het VOC-schip Amsterdam verging in 1749, op zijn ‘maiden voyage’, vlak voor de kust van Hastings in Zuid-Engeland. Daar ligt het nog steeds, onder 10 meter water, bij laagtij valt het wrak droog. De Amsterdam is het best bewaarde originele VOC-schip uit de 18de eeuw. De romp – 45 meter lang en 12 meter breed – is nog helemaal intact, 7 meter diep in het strand weggezonken. Het schip behoorde tot de meest geavanceerde transportmiddelen van die tijd, met meer dan 300 opvarenden en speciaal ontworpen voor de lange reis van 15.000 zeemijl naar Azië.

Archeologische vondsten

Onderzoek van dit bijzondere scheepswrak door maritiem archeologen wees uit dat de Amsterdam nog tienduizenden voorwerpen bevat. Ze behoren tot de handelswaar, uitrusting en persoonlijke bezittingen van de bemanning en zijn afkomstig uit vrijwel ieder land in Europa. In de archieven van de VOC zijn de namen gevonden van de Amsterdamse handelaren van wie de VOC deze goederen heeft gekocht voor de bouw en uitrusting van schepen. Dit leverde een schat aan informatie op over de bedrijvigheid van de stad Amsterdam en de handelsbetrekkingen met tal van Europese landen. Precies die informatie is verwerkt in de digitale experience die nu te zien is op het Marineterrein.

3D geprinte replica’s

De installatie bestaat uit een tafel met twee grote televisieschermen. Het ene scherm toont de kaart van Europa met de herkomst van de verschillende producten die naar Amsterdam werden vervoerd. Door middel van 3D geprinte voorwerpen uit het schip worden animaties geactiveerd over deze verschillende productgroepen en hun relaties met de verschillende landen en steden in Europa. Naast de tafel staat een vitrine met de originele archeologische vondsten uit de Amsterdam. Op het tweede scherm is de kaart van Amsterdam te zien met de adressen van de leveranciers van elk van de productgroepen en hun leveranties in de jaren veertig van de 18de eeuw. De producten die worden besproken zijn hout, hennep en touw, voedsel, wijn en bier, medicijnen, kanonnen en musketten, glas en metalen.

Toegankelijk voor jong en oud

The Amsterdam is tweetalig en toegankelijk voor jong en oud. De installatie is te zien in het monumentale poortgebouw van het Marineterrein; hier waren ooit de timmerwerkplaatsen van ’s Lands Werf waar de schepen van de Amsterdamse Admiraliteit werden gebouwd.

Openingstijden

Vrije toegang van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. De installatie is te zien tot en met zaterdag 2 juli 2016 (Open dag Marineterrein).

Groepen

Voor aanvragen van groepen groter dan 6 personen, mail naar info@marineterrein.nl.

Locatie

Bezoekersruimte/portiersloge, Marineterrein Amsterdam – Voorwerf, Kattenburgerstraat 5, 1018 JA Amsterdam

Meer informatie

The Amsterdam is ontwikkeld door de Stichting VOC-schip De Amsterdam in samenwerking met Deloitte en de gemeente Amsterdam/Monumenten en Archeologie ter gelegenheid van het EU-voorzitterschap. De stichting ontwikkelt plannen met Nederlandse en Engelse partners voor een spectaculaire verplaatsing van het wrak. Het is de bedoeling dat het wrak in de toekomst in een enorm aquarium terechtkomt waar het, onder de ogen van het publiek, verder onderzocht kan worden door maritiem archeologen.

Amsterdamdok.nl