De toekomst van het Marineterrein: wonen, werken, leren en innoveren

Nieuws
kade-west-_1

Een nieuwe wijk met ongeveer 800 woningen, 2300 werkplekken en een stadspark moet in de komende jaren aan het Oosterdok verrijzen. Dit is vandaag door het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders gepresenteerd in de concept Nota van Uitgangspunten (NvU) Marineterrein Amsterdam.

Marineterrein verandert in een groene wijk met woningen, werkplekken en een stadspark. Een nieuwe wijk met ongeveer 800 woningen, 2300 werkplekken en een stadspark moet in de toekomst aan het Oosterdok verrijzen. Dit is vandaag door het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders gepresenteerd in de concept Nota van Uitgangspunten (NvU) Marineterrein Amsterdam. In de plannen is veel aandacht ingeruimd voor leefbaarheid en voor duurzaamheid om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Tot en met 17 januari 2022 kan iedereen hier een inspraakreactie op geven.

Stap voor stap verandert het Marineterrein van een gesloten militair gebied naar een open, nieuwe wijk. Defensie neemt geleidelijk een compactere kazerne in gebruik, en maakt daarmee ruimte vrij om het Marineterrein te ontwikkelen tot een nieuw stuk stad om in te werken, wonen, leren en te innoveren. Deze ontwikkeling zal naar verwachting na 2027 starten. Er zal ruimte komen voor ongeveer 800 woningen, 2300 werkplekken voor (kleinere) innovatieve bedrijven, en voor ongeveer 1400 studenten en personeel van Defensie.

Het Marineterrein bestaat volgens de NvU straks uit drie deelgebieden: het Stadspark langs het water aan het Oosterdok, het Dok waar het merendeel van de bebouwing komt en de nieuwe Kazerne van Defensie in de noordoosthoek van het terrein. Er zijn veel doorzichten op het water  en veel openbare kades. In het Stadspark wordt de campusachtige opzet met veel groen rondom de gebouwen gehandhaafd. Bewoners kunnen recreëren en sporten in de (autovrije) openbare ruimte van het Dok en het Stadspark. Het Dokplein is een centraal ontmoetingsplein. Alleen de Kazerne van Defensie blijft, met uitzondering van het sportveld, niet-openbaar gebied.

Bron: Nota van Uitgangspunten Marineterrein Amsterdam

Een leefbare, duurzame wijk

In de plannen is veel aandacht voor leefbaarheid en voor duurzaamheid om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Het Dok en Stadspark worden autovrij gebied met logistieke hubs op het terrein aan de Dijksgracht (met afmeerplek) en de Kattenburgerstraat. Logistiek en distributie vindt zoveel mogelijk plaats via het water. De energiehuishouding van de bebouwing is op langere termijn klimaatneutraal. Biobased bouwen, hergebruik van bestaande materialen en minimale milieulast zijn daarbij de uitgangspunten.

Alle monumenten zoals het Poortgebouw aan de Voorwerf, de Commandantswoning en het Officiersgebouw (nu Homeland), blijven behouden. Ook andere karakteristieke gebouwen worden zoveel mogelijk intact gehouden, net als beeldbepalende bomen. De meeste (nieuwe) gebouwen worden 20 tot 30 meter hoog, met daarnaast enkele gebouwen van 40 meter hoog. Tegelijkertijd worden de gebouwen zo gebouwd dat ze circulair zijn en dat er meerdere functies mogelijk zijn per gebouw, zoals wonen én werken. Voor wonen geldt bovendien de verdeling 40-40-20 (40 procent sociale huur, 40 procent middeldure huur en 20 procent dure huur & koop).

Inspraak en tijdspad

De inspraakperiode vindt plaats van 16 november 2021 tot en met 17 januari 2022 en is een belangrijk onderdeel om buurtbewoners in de ontwikkeling van het Marineterrein te betrekken. Op basis van de inspraak wordt de NvU uitgewerkt en aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Dit zal naar verwachting vanaf halverwege 2022 plaatsvinden.

Bekijk hieronder een videoregistratie terug van de bijeenkomst op 30 november van de gemeente Amsterdam over de planvorming.


Bijeenkomst Marineterrein 30 november 2021 from Studio Amsterdam on Vimeo.

Nota downloaden en reageren
Via deze pagina kun je de nota downloaden en erop reageren. Reageren kan tot 17 januari 2022. 

Uitzending met plannen en vragen
Op 30 november heeft een online inspraakavond met de plannenmakers plaatsgevonden, met filmpjes over de plannen en kijkersvragen. Via de Marineterrein-projectpagina van de gemeente kun je de uitzending terugkijken tot en met 17 januari 2021.

Inloopspreekuur met maquette
Op 6, 9, 11 en 13 december 2021 organiseert de gemeente op het Marineterrein inloopspreekuren. Je kunt dan ook een maquette bekijken. Aanmelden kan via deze link.